Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

[01/2000] Zeszyty Literackie 4/99
[01/2000] Stefan Miśnic ks, Dar nawrócenia. Doświadczenie łaski w procesie nawrócenia Eugeniusza Romera
[01/2000] Wierni Bogu i Polsce Drohobyczanie
[01/2000] Piotr Kozarski, Tadeusz Swata, Żółkiew
[01/2000] B. Biedrońska-Słotowa, Andrzej Pisowicz, Jerzy Petrus, Ormianie polscy. Odrębność i Asymilacja
[01/2000] Mieczysława Piotrowska, Supełki Tęsknoty
[01/2000] Krzyżewscy Krystyna i Tadeusz, Przysmaki lwowskie
[01/2000] Stefan Mróz, Renata Kuźmińska, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - Oddział Kłodzko. Dziesięć lat działalności 1988-1998
[02/2000] Krasny Piotr, Sztuka dawnej Ziemi Chełmskiej i Województwa Bełskiego
[02/2000] Bonusiak Andrzej i Stolarczyk Marian, Galicja w 1848 roku. Demografia, działalność polityczna i społeczna, gospodarka i kultura
[02/2000] Petrus Jerzy, Lwowska Katedra obrządku łacińskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
[02/2000] Broński Krzysztof, Rozwój społeczno-gospodarczy Stanisławowa w latach 1867–1939
[02/2000] Wilgusiewicz Władysław, Energetycy kresowiacy na Śląsku
[02/2000] Zaleski Jan, Kronika życia
[03/2000] Tylus Stanisław, Fundacje kościołów parafialnych w średniowiecznej archidiecezji lwowskiej
[03/2000] Hałuniewicz Zygmunt, Zostaje tylko pamięć. Listy z łagrów 1947–1953
[03/2000] Juzwa Józef, Zagłada Czerwonogrodu
[03/2000] Gowarzewski Andrzej, Lwów i Wilno w ekstraklasie. Dzieje polskiego futbolu kresowego
[03/2000] Masior Jerzy, Widnokręgi do powtórzenia
[03/2000] Marszałek Agnieszka, Lwowskie przedsiębiorstwa teatralne lat 1872–1886
[03/2000] Waruszyński Zbigniew, Dewajtis 2
[04/2000] Bonusiak Andrzej, Lwów w latach 1918–1939
[04/2000] Trela-Mazur Elżbieta, Sowietyzacja oświaty w Małopolsce Wschodniej pod radziecką okupacją 1939–1941
[04/2000] Juzwenko Bernard, Syn Ziemi Podolskiej. Wspomnienia, relacje
[04/2000] Kubasik Adam, Arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego wizja ukraińskiego narodu, państwa i cerkwi
[04/2000] Wołczański Józef, Lwowska sufragania Jana Puzyny w opinii biskupa Leona Wałęgi
[04/2000] Klimecki Michał, Czortków 1919
[04/2000] Korfel Jerzy, Włodzimierz Zagórski (Chochlik)
[04/2000] Wasylkowski Janusz, Lwowskie misztygałki
[04/2000] Wasylkowski Janusz, Lwowska piosenka na wojennym szlaku
[04/2000] Waligóra Jacek, Z życiem jest jak z bajką
[05/2000] Wigierski Mirosław, Ze Lwowa na Kołymę
[05/2000] Petryk-Głowacka Elżbieta, Kalejdoskop życia
[05/2000] Karasowski Kasper Kazimierz, Wspomnienia z zesłania
[05/2000] Szeremeta Bronisław, Związek Walki Zbrojnej zwalczany przez NKWD we Lwowie 1939–1941
[05/2000] Goldziński Zygmunt, Na zachód od Lwowa. Kompania Milczyce
[05/2000] Kowalów Witold J., Zmartwychwstały Kościół
[05/2000] Malinowski Mieczysław i Kołosok Bogdan, Zarys dziejów diecezji łuckiej oraz katedry św. Piotra i Pawła w Łucku
[05/2000] Warachim Hieronim, Duchowa sylwetka Sługi Bożego o. Serafina Kaszuby
[05/2000] Gusławska Jadwiga, Krzemieniec i okolice
[05/2000] Sheybal Stanisław, Wspomnienia 1891–1970
[05/2000] Cieślikowa Agnieszka J., Oddziały Legii Kobiet 1918–1922