Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

- | A | B | D | F | G | H | J | K | M | N | O | P | R | S | T | W | Z | Ż |

-


- Wyd. „Manuskrypt”, Żółkiew [03/2005]
- Wyd. BOSZ, Jacek Malczewski. Dzieła ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki [01/2005]
- Wyd. Kluszczyński, Dwa głosy o Encyklopedii Kresów [02/2005]
-, Inne interesujące pozycje [01/2005]


A


Allerhand Maurycy i Leszek, Zapiski z tamtego świata [04/2005]


B


Błachowski Aleksander, Bułhakowa Ludmiła, Zapomniane skarby.. Stroje ludowe... [02/2005]
Bojczun Lubomyr, Tarnopol na przestrzeni lat [03/2005]
Brzuchański Rafał ks., Moje miasteczko Brzozdowce [02/2005]
Buczek Marian ks. bp, Sedelnyk Ihor, Archidiecezja Lwowska obrządku łacińskiego. Opowieść ilustrowana. Tom 1. Parafie, kościoły oraz kaplice [04/2005]
Bursztyńska Halina, Od strony Kresów [04/2005]


D


Dobrowolski Władysław, Oni walczyli o Polskę, Ukrainę... i Europę [02/2005]
Dybek Elżbieta, Lokacje na prawie niemieckim w Ziemi Przemyskiej w latach 1345–1434 [04/2005]


F


Fecjak Igor, Dawny Drohobycz [03/2005]


G


Gierowska Kałłaur Joanna, Zarząd cywilny Ziem Wschodnich [03/2005]


H


Hussak Tadeusz, Podole. Młodość i nostalgia [02/2005]


J


Jackowska Jadwiga, Leopolis Semper Fidelis [03/2005]
Jędrysiak Tadeusz, Truskawiec, perła zdrojowisk Ukrainy [02/2005]
Jóźkow Franciszek, Moja rzeka coraz dłuższa [04/2005]


K


Koporowski Marek A., Wołynia dzień dzisiejszy [01/2005]
Korabiewicz Wacław, Serce w dłoniach [01/2005]
Korzeń Jerzy (red.), Pamięć Narodowa [04/2005]
Kotłobułatowa Irina, Lwiwski skarbnicy – rzecz o lwowskich bankach do II wojny światowej [04/2005]
Kubow Władysław, Terroryzm na Podolu [02/2005]
Kukiz Tadeusz, Łopatyn, dzieje i zabytki [02/2005]
Kukiz Tadeusz, Od Redakcji + książki prof. B. Hadaczka [01/2005]


M


Marcinek Roman, Polska – Kresy Wschodnie 2 [03/2005]
Marcinek Roman, Polska – Kresy Wschodnie oraz Kresy – Lwów [02/2005]
Maresz Barbara, Biblioteka Teatru Lwowskiego [02/2005]
Masłowśki Witalij, Z kim i przeciw komu walczyli nacjonaliści ukraińscy w latach II wojny? [01/2005]
Miliński Jacek, Pułkownik Czesław Mączyński 1881–1935 [04/2005]
Morawska Krystyna, Ciekawe czasy, ciekawi ludzie [04/2005]


N


Nykołyszyn Jurij, Elegie Lwowa [03/2005]


O


Olbromski Mariusz, Poemat jednej nocy [02/2005]
Ostrowski Jan K., Kościoły i klasztory Lwowa z wieków XIX i XX [02/2005]


P


Pidperygor Zenobij, Jaworowszczyzna oraz W kraju Czeremoszu i Prutu [03/2005]
Przybylski Ryszard, Krzemieniec. Opowieść o rozsądku zwyciężonych [03/2005]
Purchla Jacek, Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej [03/2005]
Pyłypiuk Wasyl, Gdzie szum potoków i świerków – Iwano-frankowszczyzna [03/2005]


R


Rada Ochrony Paięci Walk i Męczeństwa, Przeszłość i Pamięć (nr 30–31, 2004 r.) [02/2005]
Rodziewicz Bogdan (red.), Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu [01/2005]


S


Sibiga Jadwiga, Tam i tu [01/2005]
Smirnow Jerzy, Jadwiga Horodyska. Życie i twórczość artystyczna [04/2005]
Stanek Zofia, Listy z Syberii. Lata 1951–1957 [01/2005]


T


Tokarski Jacek, Lwów i okolice [04/2005]
Tow. Miłośników Wołynia i Polesia, Wołyń naszych przodków. Śladami życia. Czas zagłady [03/2005]
Turowski Gabriel, Ilustrowany leksykon polskich świętych, błogosławionych i sług Bożych [03/2005]


W


Warachim Hieronim o., Kapucyńska odyseja przez Podole i Wołyń [02/2005]
Wasylkowski Janusz, Rocznik Lwowski [02/2005]
Wypych-Gawrońska Anna, Lwowski teatr operowy i operetkowy w latach 1872–1918 [03/2005]


Z


Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej (seria) [04/2005]
Zwarycz Zbigniew, W syberyjskiej szkole [01/2005]


Ż


Żakowicz Aleksander (red.), Dawna fotografia lwowska 1839–1939 [01/2005]
Żyromski Stanisław M., Historia jednej kresowej rodziny [02/2005]