Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

B | C | D | G | J | K | M | O | P | R | S | T | W | Z | Ż |

B


Brzózka Adrian Wacław, Sny utraconej ziemi [04/2008]


C


Czerep Stanisław, II Brygada Legionów Polskich [02/2008]
Czyż Anna Sylwia, Cmentarze dawnego powiatu borszczowskiego i Cmentarze dawnego powiatu czortkowskiego [04/2008]


D


Dębowska Maria, Materiały do dziejów diecezji łuckiej. Relacje o stanie dekanatów i parafii 1941–1944 [03/2008]
Domaszewska Teresa, równane z ziemią, z podtytułem: Dzieciństwo w Serednem i we Lwowie [04/2008]
Duda Roman, Lwowska szkoła matematyczna [02/2008]
Dudrówna Zofia, Moja muzyka [04/2008]


G


Galusek Łukasz i Jurecki Michał, Kresy na nowo odkryte [02/2008]
Gębarowicz Mieczysław, Jan Andrzej Próchnicki (1553–1633), mecenas i bibliofil [03/2008]
Gierczak Marek, Dzieje wsi Strzałkowice [01/2008]
Ginące piękno. Detal architektoniczny w zabytkach polsko-ukraińskiego pogranicza [04/2008]
Górska Aleksandra, Kresy [03/2008]
Górzyńska Anna Teresa, Ukraińskie doświadczenia i refleksje. Spojrzenia polskiego nauczyciela [03/2008]
Grabożak Paweł, Seminaria duchowne łucko-żytomierskiej diecezji 1798–1842 [03/2008]
Grodziska Karolina, Janina Reichert-Toth (1895–1986). Początek drogi artystycznej [01/2008]
Grodziska Karolina, Miasto jak brylant [01/2008]


J


Jaśniak Janusz, Święć się imię Twoje [01/2008]


K


Kapuściński Kazimierz Piotr, Zbrojne ramię Miasta Lwowa [01/2008]
Karaś Marcin, Szlakiem zesłańców. Szesnaście trudnych lat w ZSRR 1944–1959 [02/2008]
Karpacka-Nasiek Joanna, Moje Kresy dawniej i dziś [03/2008]
Kościów Zbigniew, Brody. Przypomnienie kresowego miasta [04/2008]
Krętosz Józe­f, Pawłowiczowa Maria, Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939–1945 [03/2008]
Kukiz Tadeusz, Ziemia Radziechowska i ludzie stamtąd [02/2008]


M


Mazur Grzegorz, Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski, Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946 [03/2008]


O


Okoń Waldemar, Kresy w malarstwie [01/2008]
Olbromski Mariusz i Rafalska Bożena, Śladami słów skrzydlatych [02/2008]
Olesiak Zbigniew i Engel Zbigniew, Maksymilian Tytus Huber [02/2008]


P


Paryl Władysław, Słownik gwary przesiedleńców ze wsi Tuligłowy koło Komarna [03/2008]
Petrus Jerzy T., Katedra Lwowska obrządku łacińskiego [03/2008]
Podsiad Antoni, Madonny Kresowe u Golgoty Wschodu [03/2008]
Prohaśko Jurko, Śniadanko Natalka i Izdryk Jurij, Lwów. Trzy eseje [04/2008]
Prokopa Krzysztof Rafał, Biskupi kamienieccy od średniowiecza do współczesności [02/2008]


R


Rozmiłowski Juliusz, Udział Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w życiu naukowym i kulturalnym Poznania i Wielkopolski [01/2008]
Rybczyńska Danuta, W cieniu historii [03/2008]


S


Srokowski Stanisław, Nienawiść [01/2008]
Szczepańska Jolanta, Zawiła droga z Biłki Szlacheckiej do Strzelec Opolskich – wspomnienia [02/2008]
Szeremet Władysław, Stanisłówka. Wspomnienie o rodzinnej ziemi [02/2008]
Szklarz Władysław, Życiorysy Buczaczan [01/2008]


T


Tucholska Krystyna, Kostuch Bożena, Huculszczyzna. Ceramika pokucka [03/2008]
Tylko we Lwowie [03/2008]


W


Węgierski Jerzy i Mazur Grzegorz, Konspiracja lwowska 1939–1944. Słownik biograficzny [04/2008]
Wróbel Tadeusz, Ludzie Borysławia [03/2008]
Wyspiański Józef, Żołnierze ze świrskiego lasu [02/2008]


Z


Zielińska Nina, Towarzystwo Straży Kresowej 1918–1927 [03/2008]


Ż


Żaki Andrzej, Dzieje Świrza. Średniowiecze [01/2008]
Żołnierze Wołynia [01/2008]
Żupański Andrzej, Tragiczne wydarzenia za Bugiem i Sanem przed ponad sześćdziesięciu laty [02/2008]
Żupański Andrzej, Tragiczne wydarzenia za Bugiem i Sanem przed ponad sześćdziesięciu laty [03/2008]