Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

PUBLIKACJE

Ksiazki i czasopisma omówione w naszych kwartalnikach

Wszystkie | 2005 | 2004 | 2006 | 2007 | 2002 | 2003 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1996 | 1997 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

[01/2008] Grodziska Karolina, Miasto jak brylant
[01/2008] Grodziska Karolina, Janina Reichert-Toth (1895–1986). Początek drogi artystycznej
[01/2008] Żaki Andrzej, Dzieje Świrza. Średniowiecze
[01/2008] Kapuściński Kazimierz Piotr, Zbrojne ramię Miasta Lwowa
[01/2008] Szklarz Władysław, Życiorysy Buczaczan
[01/2008] Gierczak Marek, Dzieje wsi Strzałkowice
[01/2008] Srokowski Stanisław, Nienawiść
[01/2008] Okoń Waldemar, Kresy w malarstwie
[01/2008] Rozmiłowski Juliusz, Udział Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w życiu naukowym i kulturalnym Poznania i Wielkopolski
[01/2008] Jaśniak Janusz, Święć się imię Twoje
[01/2008] Żołnierze Wołynia
[02/2008] Kukiz Tadeusz, Ziemia Radziechowska i ludzie stamtąd
[02/2008] Czerep Stanisław, II Brygada Legionów Polskich
[02/2008] Żupański Andrzej, Tragiczne wydarzenia za Bugiem i Sanem przed ponad sześćdziesięciu laty
[02/2008] Wyspiański Józef, Żołnierze ze świrskiego lasu
[02/2008] Karaś Marcin, Szlakiem zesłańców. Szesnaście trudnych lat w ZSRR 1944–1959
[02/2008] Olbromski Mariusz i Rafalska Bożena, Śladami słów skrzydlatych
[02/2008] Prokopa Krzysztof Rafał, Biskupi kamienieccy od średniowiecza do współczesności
[02/2008] Galusek Łukasz i Jurecki Michał, Kresy na nowo odkryte
[02/2008] Duda Roman, Lwowska szkoła matematyczna
[02/2008] Olesiak Zbigniew i Engel Zbigniew, Maksymilian Tytus Huber
[02/2008] Szczepańska Jolanta, Zawiła droga z Biłki Szlacheckiej do Strzelec Opolskich – wspomnienia
[02/2008] Szeremet Władysław, Stanisłówka. Wspomnienie o rodzinnej ziemi
[03/2008] Mazur Grzegorz, Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski, Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946
[03/2008] Krętosz Józe­f, Pawłowiczowa Maria, Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939–1945
[03/2008] Podsiad Antoni, Madonny Kresowe u Golgoty Wschodu
[03/2008] Żupański Andrzej, Tragiczne wydarzenia za Bugiem i Sanem przed ponad sześćdziesięciu laty
[03/2008] Zielińska Nina, Towarzystwo Straży Kresowej 1918–1927
[03/2008] Tylko we Lwowie
[03/2008] Górska Aleksandra, Kresy
[03/2008] Petrus Jerzy T., Katedra Lwowska obrządku łacińskiego
[03/2008] Górzyńska Anna Teresa, Ukraińskie doświadczenia i refleksje. Spojrzenia polskiego nauczyciela
[03/2008] Paryl Władysław, Słownik gwary przesiedleńców ze wsi Tuligłowy koło Komarna
[03/2008] Wróbel Tadeusz, Ludzie Borysławia
[03/2008] Gębarowicz Mieczysław, Jan Andrzej Próchnicki (1553–1633), mecenas i bibliofil
[03/2008] Tucholska Krystyna, Kostuch Bożena, Huculszczyzna. Ceramika pokucka
[03/2008] Dębowska Maria, Materiały do dziejów diecezji łuckiej. Relacje o stanie dekanatów i parafii 1941–1944
[03/2008] Grabożak Paweł, Seminaria duchowne łucko-żytomierskiej diecezji 1798–1842
[03/2008] Rybczyńska Danuta, W cieniu historii
[03/2008] Karpacka-Nasiek Joanna, Moje Kresy dawniej i dziś
[04/2008] Czyż Anna Sylwia, Cmentarze dawnego powiatu borszczowskiego i Cmentarze dawnego powiatu czortkowskiego
[04/2008] Brzózka Adrian Wacław, Sny utraconej ziemi
[04/2008] Węgierski Jerzy i Mazur Grzegorz, Konspiracja lwowska 1939–1944. Słownik biograficzny
[04/2008] Domaszewska Teresa, równane z ziemią, z podtytułem: Dzieciństwo w Serednem i we Lwowie
[04/2008] Kościów Zbigniew, Brody. Przypomnienie kresowego miasta
[04/2008] Ginące piękno. Detal architektoniczny w zabytkach polsko-ukraińskiego pogranicza
[04/2008] Prohaśko Jurko, Śniadanko Natalka i Izdryk Jurij, Lwów. Trzy eseje
[04/2008] Dudrówna Zofia, Moja muzyka