Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

DROHOWYŻ

Wieś w pow. żydaczowskim, wojew. stanisławowskim, położone nad Dniestrem w odległości 21 km na płn. od Żydaczowa i 4 km na płn.zach. od Mikołajowa. Parafia rzym.kat. była w Mikołajowie, gr.kat. na miejscu.

Wieś znana dzięki fundacji Stanisława Skarbka, który w 1843 r. założył tu „Instytut dla sierot i ubogich”. Celem fundacji było zapewnienie mieszkania i utrzymania sierotom i starcom, a zarazem prowadzenie szkoły dla wychowanków zakładu. Chłopców uczono wybranego przez nich rzemiosła, dziewczęta prowadzenia gospodarstwa domowego i ogrodownictwa. Majątek zakładowy fundacji stanowiły dobra ziemskie Skarbka, obejmujące kilkadziesiąt wsi, trzy miasta i gmach teatru we Lwowie. Rozpoczętą przez Skarbka budowę podjęto dopiero w 1872 r.
(24 lata po jego śmierci). Po jej ukończeniu rozpoczęto działalność w 1875 r., przyjmując 345 sierot i 51 starców. W 1880 r. zakład wizytował cesarz Franciszek Józef podczas swojej podróży po Galicji.