Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

CENIAWA

Wieś gminna w pow. kołomyjskim, woj. stanisławowskim, położona nad potokiem Olchowiec, dopływem Prutu. Leży 7 km na płn. wsch. od Kołomyi. W latach międzywojennych liczyła ok. 1400 mieszkańców, w tym ponad połowę stanowili rzymscy katolicy, ale we wsi znajdowała się parafia gr.kat. z cerkwią typu huculskiego z roku 1808 pw. Podwyższenia Krzyża św.