Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

KOSMACZ

Wieś huculska w pow. kołomyjskim, woj. stanisławowskim, siedziba gminy. Położona na wys. ok. 640 m npm. w głębi Beskidu Huculskiego, nad rzeczką Pistynką, dopływem Prutu, w jej górnym biegu. Pierwsza wzmianka o Kosmaczu pochodzi z 1412 r. W okresie międzywojennym znajdowały się tu cztery młyny, dwie kopalnie ropy naftowej, działała huculska spółdzielnia.
We wsi istniała od pocz. XVIII w. cerkiew typu huculskiego pw. św. Paraskewii z barokowym ikonostasem, spalona w 1983 r. Druga cerkiew z pocz. XX w. pw. śś. Piotra i Pawła istnieje do dziś.
W Kosmaczu został zastrzelony w 1745 r. słynny zbójnik huculski, Ołeksa Dobosz (lub Dowbusz).