Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

POHULANKA

Obszerna, zalesiona kotlina, położona niegdyś za miastem, po jego wsch. stronie. Od płn. graniczy z Cetnerówką (zob.) i Mazurówką (a w dolnej części z cmentarzem Łyczakowskim), od wsch. dochodzi do Pasiek Łyczakowskich. Płd. strona (stok płn. kotliny) nosiła nazwę Lasku Węglińskiego (Lasek Węgliński lub Węglińskiego) zbliżającego się prawie do Drogi Sichowskiej (późniejszej ul. Zielonej, w jej górnym odcinku). Dnem kotliny spływa potok Pasieka (zob. Lwów), poniżej lasu skanalizowany. Wzdłuż niego (równolegle do cmentarza) biegnie ul. Pohulanka, a dalej ku zachodowi aż do centrum miasta ul. Kochanowskiego, powstała po zasklepieniu potoku z końcem XIX w. (stąd dawniej zwana Na Rurach). W dolnej części lasu był staw.
W XVIII w. była tu posiadłość wiejska rodziny Deymów. Od nich odkupiła majątek rodzina Dziewałtowskich, a później bogaty adwokat lwowski Franciszek Węgliński (Węgleński). Ten wybudował sobie na dnie doliny pałacyk i nazwał go „Pohulanką” (nazwa rozszerzona później na cały obszar kotliny i lasu). Przed 1820 r. Węgliński sprzedał posiadłość restauratorowi Janowi Diestlowi. Ten w pałacyku urządził piwiarnię, a z lasu i stawu uczynił miejsce rozrywkowe, pozbawiając Pohulankę jej dotychczasowego sielankowego charakteru, opisanego przez J.U. Niemcewicza, który gościł tam w 1820 r.
Od 1848 r. Pohulanka była własnością rodziny Kleinów, którzy zbudowali tam browar i prowadzili restaurację. Był tu też letni pawilon cukiernika lwowskiego Maisona. Browar, którego piwo uchodziło za najlepsze we Lwowie, został później odkupiony przez lwowskie Towarzystwo Akcyjne Browarów. Staw osuszono.
W XX w. Pohulanka stała się publicznym parkiem leśnym, zachowując do dziś ślady dawnego uroku. Na jej temat powstało kilka utworów literackich, m.in. M. Suchorowskiego Hanusia z Pohulanki, A. Ładnowskiego Majówka na Pohulance, czyli miłość i polędwica. Również F. Jaworski poświęcił jej sentymentalny szkic w książce Lwów stary i wczorajszy.
Obecnie Pohulanka jest wokół obudowana blokowiskami mieszkaniowymi.
(A.C.)