Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

MAJDAN

Trzy wsie – Majdan Górny, Średni i Graniczny, w pow. nadwórniańskim, woj. stanisławowskim, położone o kilkanaście kilometrów na wsch. od Nadwórnej (zob. CL 2/01).
Majdan G., gdzie znajdowała się huta szkła z rozbudowanymi obiektami fabrycznymi i mieszkalnymi fabrycznymi, miał charakter miasteczka. Była tu cerkiew gr.kat. i kościółek rzym.kat. Okoliczne lasy zostały w 2. poł. XIX w. wycięte.
W Majdanie Ś. działa huta szkła i tartak parowy. Znajdowała się tu kaplica rzym.kat.
W Majdanie G. urodził się Teofil Wiśniowski, działacz narodowy, stracony (wraz z J. Kapuścińskim) we Lwowie w 1847 r. Staraniem wdowy wystawiono w Majdanie kościółek.