Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

BORSZCZÓW

Położenie. Miasteczko powiatowe w woj. tarnopolskim, położone przy linii kolejowej (Tarnopol–, Stanisławów–) Wygnanka – Iwanie Puste, blisko dawnej
granicy rosyjskiej. Leży w lewym dorzeczu Dniestru, między rzekami Nieczławą a Zbruczem (zob. CL 2/2000). W okresie międzywojennym liczyło ponad 5 tys. mieszkańców. Parafie obu obrządków katolickich na miejscu.
Historia. Pierwsza znana wzmianka historyczna pochodzi z r. 1620, kiedy to Jerzy Dydyński h. Gozdawa nabył wieś Borszczów od Budzyńskich. Na jego prośbę król Zygmunt III nadał Borszczowowi w 1629 r. prawo magdeburskie. Parafię rzym.kat. ufundował w 1663 r. Marcin Piotr Dydyński. W 1780 r. Dydyńscy sprzedali Borszczów Sadowskiemu (imię nieznane). Pod koniec XVIII w. miasto słynęło z wyrobu prostych sukien. W pocz. XIX w. były tu cztery cechy rzemieślnicze: sukienników, szewców, tkaczy, do którego należeli też kuśnierze, oraz krawców wspólnie z garncarzami. Odbywały się tu słynne jarmarki na bydło. Jeszcze w połowie stulecia, kiedy właścicielami Borszczowa byli Geringerowie, miejscowość wyglądała bardziej na wieś niż na miasto. Z zakładów przemysłowych pracowała tu gorzelnia, która w 1854 r. wyrabiała 1000 wiader wódki, i browar, który dostarczał 2150 wiader piwa. W 1860 r. produkcja gorzelni obniżyła się o 1/3, a browar był już zamknięty. Przez pewien czas czynna tu była papiernia, która przerabiała szmaty, produkując 100 bel papieru.
Zabytki. Kościół parafialny pw. Trójcy Św., murowany, wybudowany w 1763 r. Lochy podziemne, pozostałość po nieistniejącym zamku obronnym.
Czasy obecne. Kościół czynny bez przerwy, na nabożeństwach bywa tu około 130 osób. W 1992 r. zbudowano nową plebanię, gdyż nie odzyskano dawnej. Parafię prowadzą oo. michalici, którzy obsługują również kilka innych kościołów, w tym w Zaleszczykach. Proboszczem jest obecnie ks. Adam Gąsior.
Według spisu z 1989 r. zarejestrowanych było tu ok. 100 Polaków.