Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

KOSÓW

Położenie. Miasteczko powiatowe w woj. stanisławowskim, położone nad rzeczką Rybnicą, prawobrzeżnym dopływem Prutu (obie zob. CL 2/2000), na wys. 451 m n.p.m., oddalone o 32 km na płd. od Kołomyi (zob. CL 1/95) i 9 km na płn.zach. od Kut (zob. CL 3–4/95). W okresie międzywojennym liczyło ponad 4 tys. mieszkańców, którzy pracę znajdowali w miejscowych młynach, tartakach, cegielniach, garbarniach. Zajmowali się ponadto handlem ziemiopłodami, głównie owocami. Rozwinięte było również rękodzieło: Kosów słynął z wyrobów kilimkarskich i garncarskich. Otoczony ze wszystkich stron górami, posiadał łagodny klimat i był uczęszczanym letniskiem. Parafie obu obrządków znajdowały się na miejscu.
Historia. Na pocz. XVII w. Kosów stanowił własność rotmistrza Marcina Kazanowskiego h. Grzymała. Parafia rzym.kat. erygowana została dopiero w 1740 r. przez Jerzego Dzieduszyckiego. W XIX w. Kosów znany był z hodowli kóz i wyprawiania skór kozich. Na przedmieściu Moskalówka uprawiano dobrej jakości tytoń. Koło Kosowa znajdowały się rządowe warzelnie soli, które dostarczały rocznie ok. 3500 ton soli. W 1882 r. staraniem Kosowskiego Towarzystwa Tkackiego założono tu szkołę tkacką nastawioną na wyrób kilimów, od 1895 r. utrzymywaną przez Wydział Krajowy i istniejącą jeszcze w XX w.
We wsi Smodna, odległej o 2 km od Kosowa, znajdowała się sławna lecznica dra Apolinarego Tarnawskiego z zakładem wodoleczniczym, miejscami do kąpieli słonecznych, halą gimnastyczną. W sezonie letnim przez zakład przewijało się ok. 400 pacjentów.
Zabytki. Kościół parafialny pw. MB Różańcowej, murowany, zbudowany w 1897 r. Zachowały się rzeźby z wyposażenia kościelnego wnętrza i obraz MB, zwrócony przez Ukraińców. Wg danych z 1993 r. żyje tu ok. 100 rodzin polskich.
Czasy obecne. Kościół zwrócony do kultu w 1991 r. Proboszczem jest obecnie ks. Piotr Bielówka.