Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

KOZICE

Wieś w pow. lwowskim, wojew. lwowskim, położona 12 km na płn.zach. od Lwowa, na wys. 334 m npm. (w części środkowej wsi). Na krańcach płn. i płd. teren obniża się i przechodzi w podmokłe łąki, których wody zbiera potok Domażyr. Przez płd. część wsi przechodzi droga Lwów–Janów. Parafia rzym.kat. była w Janowie, gr.kat. w Domażyrze, ale wieś miała cerkiew filialną.

Za czasów I Rzeczypospolitej Kozice stanowiły dzierżawę królewską. W połowie XVIII w. należały do Szymona Szeptyckiego, cześnika królewskiego. W 1811 r. nabył je na licytacji dr Jan Manaan. Dalszych informacji historycznych brak.