Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

PASIECZNA (pow. nadwórn.)

Wieś w pow. nadwórniańskim, wojew. stanisławowskim, położona 13 km na płd.zach. od Nadwórnej, nad Bystrzycą Nadwórniańską. Należała do parafii rzym.kat. w Nadwórnej. Parafia gr.kat. była na miejscu.

Znajdowały się tutaj niewielkie złoża ropy naftowej, eksploatowanej już w XVIII w. W 2. połowie XIX w. łączono z nimi wielkie nadzieje jako z „przyszłym naszym Eldorado”. Pod koniec stulecia właścicielem Pasiecznej był wiedeński Boden-Credit-Anstalt. Pasieczna posiadała także pewne, wciąż eksploatowane, złoża gazu ziemnego.
W latach 30. XX w. we wsi nad brzegiem Bystrzycy odbywały się obozy dla hufców przysposobienia wojskowego (PW), podległych dowództwu 48 pułku piechoty w Stanisławowie.
Na opuszczonym cmentarzu polskim zachował się w złym stanie, pozbawiony napisu, pomnik żołnierzy II Brygady Legionów. W r. 2000 pomnik zrekonstruowano staraniem Nadwórniańskiego Społecznego Klubu „Opieka”.