Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

KĄKOLNIKI (lub KONKOLNIKI)

Miasteczko w pow. rohatyńskim, woj. stanisławowskim, położone nad potokiem Bybło. Pierwotnie było wsią należącą do dóbr stołowych biskupstwa halickiego, a od 1414 r. lwowskiego. Arcybiskup Jan Rzeszowski ufundował w 1421 r. kościół i erygował parafię rzymskokatolicką, która istniała do końca II wojny światowej, nosząc wezwanie św. Marii Magdaleny. W 1430 r. na mocy przywileju uzyskanego u króla dla wsi biskupich przez abpa Rzeszowskiego, Kąkolniki otrzymały miejskie prawo niemieckie z pozwoleniem na sprowadzanie zachodnich osadników.
Dokument z 1427 r. potwierdza istnienie w Kąkolnikach rezydencji arcybiskupiej. Miała ona charakter warownego zamku, a restaurował ją abp Grzegorz z Sanoka, który nieraz tu przebywał i według tradycji tu właśnie zmarł (w istocie śmierć zastała go w Rohatynie w 1477 r.).
W Kąkolnikach nie ma obecnie środowiska polskiego i rzymskokatolickiego.