Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

RYCHCICE

Położenie. Wieś w powiecie drohobyckim, woj. lwowskim, oddalona o 8 km na płn.wsch. od Drohobycza. Leży na wys. 283 m n.p.m. w dorzeczu Dniestru, poprzez rzeczkę Bar, dopływ Tyśmienicy. Na przeł. XIX/XX w. liczyła ponad 2000 mieszkańców, w tym 3/4 Polaków. Parafia rzym.kat. znajdowała się na miejscu, a gr.kat. w pobliskich Wacowicach.

Historia. W XV i na początku XVI w. należały Rychcice do rodziny Korytków h. Jelita, właścicieli kilku wsi w okolicy. W 1434 r. Stanisław Korytko z Poczajowic i Marcin Korawa z Michałowic ufundowali w Rychcicach parafię rzym.kat. Korytkowie wybudowali także pierwszy zamek, prawdopodobnie drewniany, po którym w XX w. pozostały już tylko ślady wałów ziemnych. O dalszych losach Rychcic niewiele wiadomo, nie wiemy, kiedy przypadły one z nadania królewskiego rodzinie Daniłowiczów. W XVI w. znalazły się na czas jakiś w rękach protestantów, a w 1629 r. na mocy przywileju Mikołaja Daniłowicza katolicy odzyskali kościół i dochody z parafii. Daniłowiczowie wybudowali w miejscu pierwotnego zamku barokowy pałac, który spłonął  w 1702 r. W 1720 r. wybudowano w Rychcicach nowy drewniany kościół parafialny. Po wygaśnięciu Daniłowiczów w 1. poł. XVIII w. wieś prawdopodobnie drogą kupna przeszła do rodziny Bielskich h. Jelita, których własnością pozostała do II wojny światowej. W latach 80. XVIII w. Bielscy wybudowali w Rychcicach nowy pałac. Ostatnim właścicielem był Juliusz Bielski, wywieziony przez Sowietów do Kazachstanu i tam zmarły.
W Rychcicach urodził się Maurycy Dzieduszycki (1813–77), historyk i publicysta, pisujący pod pseudonimem Rychcicki, w latach 1851–60 kurator Zakładu Ossolińskich.
Zabytki. Pałac w stylu klasycystycznym, zbudowany przez Adama i jego syna Ignacego Bielskich według projektów zamówionych u Jana Ch. Kamsetzera, założony na planie prostokąta, nakryty czterospadowym dachem, z portykiem o czterech kolumnach. W czasie I wojny pałac był zdewastowany, zniszczeniu uległo całe wyposażenie wnętrz. Po II wojnie, ponownie zdewastowany, został zburzony.
Budynek bramy wjazdowej pałacu Daniłowiczów z XVII w., dwukondygnacyjny, z dachem czterospadowym, elewacja rozczłonkowana pilastrami. (M.T.)