Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

SIEŃKÓW

Wieś w powiecie radziechowskim, woj. tarnopolskim, 12 km na płn. wsch. od Radziechowa (zob. CL 3/96).

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z r. 1499. Co najmniej od 1780 r. należała do Dąmbskich h. Godziemba. W 2. połowie XIX w. Tekla Dąmbska, właścicielka dóbr sieńkowskich, zapisała je swemu powinowatemu Tadeuszowi Wasilewskiemu (synowi wicemarszałka Stanów Galicyjskich), który był jednym z komisarzy cywilnych, przygotowujących tzw. wyprawę wołyńską, a Sieńków wyznaczono na miejsce zgrupowania oddziału płk. Józefa Miniewskiego (wskutek błędów organizacyjnych wyprawa zakończyła się klęską).
W Sieńkowie i sąsiedniej Wolicy Baryłowej istniały zbiory obrazów i sztychów, jako jedne z pierwszych w Polsce prywatnych – udostępnionych publicznie, tzw. Galeria Dąmbskich, w 1929 r. przekazane Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich, a po II wojnie rozproszone (we Lwowie, Rzeszowie, Łańcucie i in.). Jeden z obrazów, św. Tekli, który do 1945 r. był przechowywany w sieńkowskiej kaplicy, obecnie znajduje się w tamt. cerkwi.
W Sieńkowie bywał znany pisarz Stanisław Wasylewski, spokrewniony z rodziną Wasilewskich (zbieżność nazwisk przypadkowa). W latach międzywojennych ostatnim właścicielem majątku sieńkowskiego (ok. 700 ha) był Dawid Rappaport.
W Sieńkowie pozostał do dziś budynek dawnego dworu Wasilewskich, jednak przebudowany i zniekształcony. Nie istnieje park angielski, pozostała jedynie aleja lipowa, prowadząca przez wieś do rzym.kat. kaplicy, wystawionej przez Teklę Dąmbską w 1854 r., zachowanej, lecz zniszczonej. W krypcie kaplicy pochowano fundatorkę, Tadeusza Wasilewskiego i jego siostrę Felicję Boberską, założycielkę pierwszego we Lwowie (w 1853 r.) zakładu wychowawczego dla dziewcząt.                 
(T.K.)