Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

BÓBRKA

Położenie. Miasto powiatowe w woj. lwowskim, przy linii kolejowej Lwów–Stanisławów (stacja Bóbrka-Chlebowice), 35 km na płd. wsch. od Lwowa. Położone nad rzeczką Ług, na wys. 268 m n.p.m. W latach międzywojennych Bóbrka liczyła ok. 4400 mieszkańców. Znajdują się tam źródła solankowe.
Historia. Bóbrka należała do dóbr królewskich. Kazimierz Jagiellończyk nadał jej prawo magdeburskie, ustanowił jarmarki roczne i targi, ufundowł kościół (prawdopodobnie erygował też parafię). Inna, niepewna informacja mówi o wybudowaniu obronnego kościoła przez Zawiszę Czarnego już w 1405 r. W roku 1502, po całkowitym spaleniu miasta przez Turków i Tatarów, król Aleksander uwolnił je od czynszów na okres 10 lat. Erekcja parafii została odnowiona w 1548 r. przez arcybiskupa lwowskiego, Piotra Starzechowskiego. W 1628 r. parafię bóbrską wcielono do kolegium misjonarzy we Lwowie.
Po raz drugi miasto zostało przez inkursyję tatarską spalone w 1621 r. Podczas wojny szwedzkiej w 1661 r. lustratorzy zapisali, że ze 150 domów pozostało w Bóbrce zaledwie 26. W połowie XVIII w. starostą bóbrskim był Kazimierz Rudziński h. Prus III, potem jego syn Michał, obaj wojewodowie mazowieccy. Lustracja dokonana w 1765 r. wykazała w Bóbrce 219 domów katolickich i 79 żydowskich. Po śmierci Michała Rudzińskiego starostwo przeszło na jego żonę Elżbietę z Potockich, potem na jej drugiego męża, Kazimierza Krasińskiego, oboźnego koronnego. W 1830 r. Bóbrka została sprzedana braciom Janowi i Augustowi Czajkowskim za 71 tys. złotych reńskich. Ok. 1880 r. właścicielem był Hipolit Czajkowski, a w latach 20. obecnego wieku Henryk Czajkowski. W jego rezydencji zwanej Białym Dworem znajdowały się rodzinne kolekcje: rycin z I połowy XIX w. i monet (ok. 800 sztuk) oraz materiały historyczne z czasów powstania listopadowego.
Bóbrka była także siedzibą parafii greckokatolickiej.
W Bóbrce urodził się Franciszek Wyspiański (1836–1902), rzeźbiarz, ojciec malarza i dramaturga Stanisława, oraz Bronisław Czarnik (1858–1919), historyk literatury, kustosz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Czasy obecne. Obecny kościół parafialny pw. św. Mikołaja, pochodzący z lat 1914–22 został zwrócony do kultu w r. 1989 w stanie wielkiego zniszczenia. Parafię obsługują księża salezjanie (do niedawna ks. Andrzej Baczyński z katedry lwowskiej, z pomocą ks.