Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

MEDENICE

Położenie. Wieś w pow. drohobyckim, woj. lwowskim (w odl. 22 km na płn.wsch. od Drohobycza), położona nad rzeką Tyśmienicą, dopływem Dniestru, na wys. 271 m n.p.m. Ludność to w połowie Polacy, w połowie Rusini. Medenice słynęły z uprawy chmielu. W XIX w. działał tu browar.
Historia. Wieś powstała wśród rozległych bagien i lasów, w dobrach koronnych ziemi przemyskiej. Po raz pierwszy nazwa Medinicza pojawia się w dokumencie z r. 1395, z okazji bytności króla Władysława Jagiełły. Nieznana jest data powstania kościoła i parafii – musiała istnieć już przed 1550 r., gdyż wtedy król Zygmunt August obdarował ją przywilejem. Lustracja ekonomii samborskiej z 1686 r. podaje, że w Medenicach był, w miejsce dawnego zameczku, dwór stary, drewniany, słomą kryty, otoczony wałami ziemnymi. Dzierżawcą klucza medenickiego był wówczas sołtys Hryń Kusz, zaś w 1760 r. dzierżawcami wedle inwentarza dóbr byli Dąbrowski i Pretwicz. Po I rozbiorze klucz medenicki przejęli Austriacy. W 1813 r. parafia rzym.kat. utworzyła fundusz dla ubogich, a jego podstawę stanowił zapis proboszcza, ks. Ratajowskiego, powiększany przez legaty jego następców. Murowany kościół parafialny pw. Trójcy św. zbudowano w 1824 r. Medenice miały również cerkiew gr.kat. oraz synagogę.
W 1886 r. dobra medenickie zakupili za 560 000 zł reńskich Józef (dyrektor c.k. Galicyjskiego Akcyjnego Banku Hipotecznego) i Maurycy Kollischerowie. W 1880 r. wieś spłonęła w pożarze.
Czasy obecne. Po II wojnie kościół zamieniono na klub młodzieżowy, obniżywszy mury o 4,5 m i zburzywszy wieżę. Zwrócony wiernym w 1989 r., został przez nich odbudowany do stanu dawnego. Umieszczono tam jako ołtarz główny jeden z 6 ołtarzy z kościoła oo. Bonifratrów w Krakowie, wykonanych w latach 40. XX w. i usuniętych w 1993 r. Parafię obsługują księża zmartwychwstańcy: Andrzej Jagiełka i Marek Strzyżyński. We wsi żyje obecnie ok. 200 Polaków. (M.T.)