Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

KOZIELNIKI

Wieś podmiejska na płd. od Lwowa, granicząca od płd.wsch. z Sichowem (zob.), od płd. z Zubrzą (zob.), przecięta potokiem Zubrza. W płd. stronie wsi znajduje się wzniesienie o wys. 361 m n.p.m. Przez Kozielniki przechodzi droga do Bóbrki, a od XIX w. linia kolejowa do Stanisławowa (w kier. Rumunii). W płn. części wsi znajdowała się cegielnia. Na przełomie XIX/XX w. było tu ok. 460 mieszkańców, przeważnie obrządku rzym.kat. Ich parafia była w Zubrzy, a parafia gr.kat. w Sichowie.
Od średniowiecza Kozielniki stanowiły własność oo. franciszkanów. Król Władysław Jagiełło nadał je w 1400 r. franciszkańskiemu konwentowi św. Krzyża we Lwowie, ale który własność tę zachował po skonfiskowaniu przez władze austriackie własnego klasztoru i przeniesieniu się franciszkanów w 1784 r. do odebranego kapucynom klasztoru przy lwowskim kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NP Marii. (M.T.)