Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

SICHÓW

Wieś podmiejska, 6,5 km na płd. od Lwowa. Od wsch. graniczy z Winnikami i Wólką (część Czyszek), od płn. z Pasiekami, od płd.zach. z Zubrzą (zob.). Na przeł. XIX/XX w. żyło tu 460 mieszkańców, w tym prawie 80% Polaków, reszta Rusini. Kościół rzym.kat. mieścił się w Zubrzy, cerkiew pw. św. Trójcy na miejscu.

Pierwsza wiadomość historyczna o Sichowie pochodzi z 1409 r. i mówi o zakupieniu wsi przez Piotra Włodkowicza z Charbinowa od Jana Rusina. Już w 1411 r. Włodkowicz odsprzedał Sichów Janowi z Zubrzy i od tej pory historia tej wsi była związana z Zubrzą. W 1457 r. sędzia Ścibor z Wiszni poświadczył, że bracia Jan i Mikołaj z Zubrzy rozdzielili między siebie Zubrzę, Sichów i Oświecę. W 1485 r. Zofia, córka Jana Zubrskiego, a żona Jana Kunata, sprzedała m.in. połowę Sichowa Janowi, wójtowi z Sokolnik. Pod koniec XV stulecia toczył się spór między podkomorzym lwowskim Dziersławem Wilczkiem a rajcami lwowskimi o granice Zubrzy i Sichowa. W 1507 r. rajcy lwowscy nabyli od Jana i Petroneli Sokolnickich połowę Sichowa, a drugą połowę od Jana Jacymirskiego. W r. 1525 Sichów otrzymał prawo magdeburskie. W XIX w. wieś stanowiła własność Funduszu Kalek m. Lwowa. W latach 1858–80 dzierżawił Sichów od lwowskiego magistratu (wraz z Zubrzą i Pasiekami) Kornel Ujejski.
W 1910 r. wybudowano w Sichowie kościół, a w 1912 erygowano parafię rzym.kat. pw. NP Marii Królowej Polski. Kościół zamieniono ostatnio na cerkiew, a obecnie, od 1996 r., czynna jest adaptowana murowana kaplica pw. św. Michała Archanioła, którą obsługuje ks. Wojciech Dworak. (M.T.)