Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

SKNIŁÓW

Wieś podmiejska na płd.zach. od Lwowa, granicząca od płn. z Sygniówką, a od płd. z Sokolnikami (zob.). Przez wieś przepływa potok Zimnawódka, należący do dorzecza Dniestru. Na przełomie XIX/XX w. w Skniłowie żyło ponad 77 włościan, dla których parafia rzym.kat. znajdowała się w Zubrzy (zob.), a gr.kat. na miejscu.
W czasach przedrozbiorowych wieś wchodziła w skład dóbr koronnych. Władysław Jagiełło dał Janowi Zubrskiemu w 1437 r. prawo sprowadzenia osadników do wsi i objęcia tamże urzędu wójta. W 1614 r. Stanisław Bonifacy Mniszech, starosta lwowski, wyznaczył w Skniłowie grunt pod budowę cerkwi. Przez czas jakiś w 1. poł. XVII w. Skniłów należał do szpitala św. Ducha we Lwowie, co potwierdził  Zygmunt III w dokumencie z 1614 r. W 2. poł. XVII w. posesorem wsi był Tomasz Karczewski h. Jasieńczyk. Jan III wyznaczył w 1683 r. wysokość daniny, jaką płacić mieli mieszkańcy wsi Skniłów, i pozwolił im na wyrąb drzew w lesie. W 1685 r. król nadał sołtysostwo w Skniłowie staroście lwowskiemu Stanisławowi Kilianowi. Na mocy przywileju wydanego w 1744 r. przez Augusta III wieś dostała się Katarzynie z Potockich Kossakowskiej. W 1770 r. posiadaczem Skniłowa był Tomasz Tyborowski, miecznik podlaski, a rok później otrzymał go w dzierżawę Jan Kicki h. Gozdawa, który w 1776 r. zakupił wieś na własność od rządu austriackiego.
W latach dwudziestych XX w. na terenie Skniłów powstało lotnisko cywilne, które od 1922 r. miało regularne połączenie z Warszawą, od 1930 z Czerniowcami i Bukaresztem, a od 1931 także z Sofią i Salonikami. Obecnie lotnisko skniłowskie czynne jest nadal jako międzynarodowy port lotniczy. (M.T.)