Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

SOKOLNIKI

Wieś podmiejska na płd. od Lwowa, między Skniłówkiem a Kulparkowem (zob.) od płn. Zubrzą (zob.) od wsch., Sołonką Wielką od płd. Skniłowem (zob.) od płn.zach. Przepływa tędy potok Zimnawoda, który włącza wieś do dorzecza Dniestru. We wsch. części wsi wznosi się wzgórze Sokolniki (353 m n.p.m.). Na przełomie wieków XIX/XX było tu ok. 3200 mieszkańców, w tym 2200 Polaków. Parafia rzym.kat. na miejscu, kościół nosił wezwanie św. Mikołaja bpa. Parafia gr.kat. w Sołonce.
Do rozbiorów Sokolniki wchodziły w skład dóbr królewskich. Pierwsza wiadomość o nich pochodzi z 1397 r., kiedy to Jan Tarnowski, starosta ruski, nadał sołtysostwo w Sokolnikach niejakiemu Niklowi Meyssnarowi i jego spadkobiercom. W tym samym roku Tarnowski wyznaczył dochód z 1 łanu na potrzeby tamtejszego kościoła. Decyzje starosty zostały zatwierdzone przez króla Władysława Jagiełłę. Uposażenie kościoła powiększyli później: Władysław Warneńczyk w 1442 r. i Zygmunt III w 1590 r. W 1485 r. wójtem sokolnickim był Jan Kunat. Król Zygmunt Stary wydelegował w 1545 r. specjalnego komisarza w celu otaksowania sołtysostwa w Sokolnikach. Lustracja spisana w 1570 r. podaje, że było tam wówczas 60 kmieci na 41 łanach. W 1643 r. Władysław IV pozwolił Stanisławowi Mniszchowi przenieść swe prawo dożywocia na 1/4 Sokolnik na Stanisława Poradowskiego. Król Jan Kazimierz nadał w 1655 r. sołtysostwo sokolnickie Janowi Kaskiemu. W 1659 r. prawo dożywocia na części wsi miał Zachariasz Piotrowin. Z nadania Augusta III w 1757 r. sołtysostwo sokolnickie objął Józef Stetkiewicz.
W 1765 r. został wybudowany nowy kościół parafialny, ufundowany przez proboszcza ks. Andrzeja Bąkalskiego oraz Pelagię Potocką, konsekrowany w 1774 r. Potocka była wtedy dziedziczką Sokolnik, zapewne wykupionych od rządu austriackego. W 2. poł. XIX w. majątek należał do Zygmunta Augustynowicza. W ostatnich czasach kościół zamieniono na cerkiew.