Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

ZNIESIENIE

Niegdyś wieś podmiejska, w okresie międzywojennym przedmieście Lwowa, rozciągająca się za rogatką Żółkiewską, na płn. stoku Kajzerwaldu, oddzielone przezeń od Łyczakowa. Na przeł. XIX/XX w. liczyło niespełna 2,5 tys. mieszkańców, w tym ca 2/3 Polaków, 1/3 Rusinów i kilku Niemców. Parafia rzym.kat. znajdowała się w Malechowie, gr.kat. na miejscu. W latach sześćdziesiątych XIX w. przeprowadzono przez Zniesienie linię kolejową, która rozdziela się tu na trzy kierunki: na płn. w kierunku Wołynia (przez Radziechów), na wsch. do Tarnopola i Brodów, oraz na płd.wsch do Brzeżan i Podhajec.
Nazwę wsi etymologia ludowa wywodziła od zniesienia w tym miejscu Tatarów przez zwycięskie wojsko króla Jana III w 1675 r. W istocie bitwa toczyła się nie na polach Zniesienia, lecz pod Lesienicami, a nazwa Zniesienie, wywodzona też od cerkwi Wozniesienia występowała na długo przed datą bitwy.
Zniesienie należało do dóbr królewskich i nadawane było przez króla w dożywocie za zasługi dla kraju. W XV i XVI w. kolejni posiadacze Zniesienia toczyli częste spory graniczne z miastem Lwowem. W 1555 r. w dokumencie wydanym w Wilnie Zygmunt August wezwał swego namiestnika w starostwie lwowskim, aby dopuścił Mikołaja Sieniawskiego do objęcia Zniesienia i Łysej Góry, nadanych mu przez króla. W 1598 r. wieś dzierżawił Mikołaj Kuropatwa h. Jastrzębiec (?). a po jego śmierci – jego syn. Następnie posesorami Zniesienia z nadania Zygmunta III byli Jan Złoczowski (od 1656) i Krzysztof Domin (od 1664). Swoje prawa miała tam też Marianna, wdowa po Mikołaju Ubyszu, przeniesione za zgodą króla Jana III na Franciszka Wilczkowskiego. W r.1700 August III rozszerzył prawo dożywocia do wsi, przysługujące Adamowi Mikołajowi Sieniawskiemu na jego żonę, a po jej śmierci nadał dobra Stefanowi Potockiemu, staroście lwowskiemu.
W XIX w. po zach. stronie Zniesienia powstał znany niegdyś zakład wodoleczniczy Kisielki, a także browar tego samego właściciela. Na przeł. XIX/XX w. Zniesienie przekształciło się w ubogą dzielnicę robotniczą, powstały tam ponadto liczne zakłady przemysłowe: fabryka farmaceutyczna, huta szkła, rafineria, wytwórnia alkoholi itd. W latach 30. XX w. Zniesienie zostało wchłonięte przez miasto. Po płn. stronie linii kolejowej powstało nowe osiedle domków, tzw. Nowe Zniesienie. Założono również parafię rzym.kat. przy kościele wybudowanym przez księży saletynów.
W 1935 r. na Starym Zniesieniu, na płn. stoku Kajzerwaldu, zbudowano treningową skocznię narciarską (dziś nieistniejącą). (M.T. i A.C.)