Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

ZBOISKA

Wieś podmiejska, 4 km na płn.wsch. od

Lwowa. Od strony zach. sąsiaduje z Zamarstynowem (zob.), od płn.wsch. z Malechowem. Przez płd. część wsi przepływa Pełtew. Z końcem XIX w. liczyła ok. 800 mieszkańców, w tym ponad połowę Polaków. We wsi był młyn i destylarnia nafty.
Pierwszą wiadomość o Zboiskach przynosi dokument z 1395 r., w którym rajcy lwowscy potwierdzili oddanie w zarząd kołodziejowi Ulrykowi młyna w Zboiskach, podarowanego przez żonę comesa Annę lwowskiemu kościołowi parafialnemu NP Marii. W 1395 r. arcybiskup halicki Jakub (bł. Jakub Strepa lub Strzemię) zwrócił ów młyn rajcom lwowskim, a wkrótce potem odzyskał go dla kościoła parafialnego proboszcz Jan Rusin (wyrok w sporze toczonym w Krakowie zatwierdził papież Bonifacy IX).
Następna wiadomość o tej wsi dotyczy sporu między miastem Lwowem a Piotrem Odnowskim, właścicielem tej wsi, o drogę ze Zboisk do Lwowa. W 1571 r. Mikołaj Herburt, starosta lwowski, nadał Piotrowi i Annie Dunajewskim pole koło Zboisk. W 1684 r. oddał karczmę w Zboiskach w arendę Moszkowi Kielmanowiczowi. W 1737 r. wojewodzina Joanna Jabłonowska wykupiła Zboiska z rąk stolnikowej halickiej, Rozwadowskiej.
Po rozbiorach istniała w Zboiskach gospoda uczęszczana przez zmieszkałych we Lwowie Niemców i Austriaków. Przechowywano w niej oprawioną w srebro kulę kręgielną, którą własnoręcznie potoczył cesarz Józef II.
W 2. poł. XIX w. właścicielem własności większej w Zboiskach był ks. Kalikst Poniński. W 1907 r. wybudowano drewniany kościół pw. MB Nieustającej Pomocy. Zamknięty po wojnie, został na nowo otwarty z końcem 1992 r. Odremontowany staraniem księży zmartwychwstańców, gromadzi na nabożeństwach ok. 100 osób, a obsługują go ks. Andrzej Jagiełka i ks. Dariusz Szczeciński. W projekcie jest budowa nowego murowanego kościoła. (M.T.)