Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

PACYKÓW

Wieś w pow. stanisławowskim, wojew. stanisławowskim, położona w odległości ok. 10,5 km na płd.zach. od Stanisławowa, nad Bystrzycą Nadwórniańską. Należała do parafii rzym.kat.

w Stanisławowie. Parafia gr.kat. w miejscu.

W najbliższej okolicy od dawna rozwinięte było rzemiosło garncarskie.

Pacyków stanowił własność Fredrów. Około połowy XIX w. (?) w drodze spadku przeszedł

w ręce Józefa Jabłonowskiego, który przy końcu stulecia sprzedał wieś powracającemu z emigracji Stanisławowi Brykczyńskiemu. Ten, pochodzący z zaboru rosyjskiego, uczestnik powstania styczniowego, osiadł w Pacykowie i rozwinął społeczną działalność gospodarczą. Był też członkiem stanisławowskiej rady powiatowej.

Słynna fabryka fajansów została założona

w 1911 lub 1912 r. przez Józefa Lewickiego, brata Kazimierza, właściciela sklepu z porcelaną

i „malarni” wyrobów porcelanowych we Lwowie, przy pl. Mariackim 5. Zniszczona podczas I wojny światowej oraz po raz drugi w pożarze, od połowy lat 30. przeżywała okres rozkwitu. Kierownikiem jej był wtedy Aleksander Jerzy Lewicki. W produkcji fabryki pacykowskiej przeważały fajansowe figurki zwierząt i ludzi, pojedynczo lub w wielofigurowych kompozycjach. Modele do produkcji dostarczane bywały przez znanych rzeźbiarzy: Lunę Drexler, Antoniego Popiela, Wacława Szymanowskiego. Kres istnieniu fabryki położył wybuch II wojny światowej. Po wkroczeniu wojsk sowieckich została obrabowana i zamknięta. Budynki fabryczne ocalały i po wojnie rozpoczęto w nich produkcję kafli na piece.