Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

MAGIERÓW

Położenie. Miasteczko w pow. rawskim, woj. lwowskim, w odl. 16 km na płd. wsch. od Rawy Ruskiej i 11 km od linii kol. Lwów–Rawa Ruska (–Warszawa). Leży u stóp Roztocza (zob. CL 2/98) po jego płn.wsch. stronie, nad rzeczką Białą, dopływem Raty, na wys. 312 m n.p.m. W latach międzywojennych liczyło ok. 2500 mieszk., którzy utrzymywali się głównie z handlu i pracy w miejscowych młynach.

Historia. Początki Magierowa wiążą się z osobą Jana Magiera h. Szeliga, dworzanina Zygmunta III, który pod koniec XVI w. założyć miał osiedle na gruntach własnych i nazwać je od swego nazwiska. Wydaje się jednak, że Magierów powstał wcześniej, a założenie go przypisano Magierowi, ponieważ w 1591 r. wydał on przywilej nadający miastu prawo magdeburskie, zezwalający mieszczanom na wystawienie ratusza z kramami i łaźni oraz zabraniający osiedlania się tu odszczepieńcom. Przywilej zezwalał ponadto mieszczanom na prowadzenie handlu, trudnienie się rzemiosłem, wyrabianie słodu, a także szynkowanie miodu i piwa. Król Zygmunt III potwierdził (1591) prawa miejskie i dał przywilej na targi i jarmarki roczne.
Parafia rzym.kat. w Magierowie została erygowana w r.1591. Fundatorem pierwszego kościoła parafialnego był Jan Bełżecki h. Jastrzębiec, wnuk Magiera. Od XVII w. był też Magierów siedzibą parafii gr.kat. Po śmierci Magiera miasto przeszło na jego wnuka, Bartłomieja Bełżeckiego. W r.1642 Samuel Bełżecki ustanowił fundusz ubogich, którym zarządzać miały władze miejskie.
Historyczne chwile przeżył Magierów, gdy Stefan Czarniecki pobił tu przeważające siły księcia Siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego i zmusił je do ucieczki. Zapewne w poł. XVII w. miasto przeszło w ręce Głogowskich h. Grzymała (drogą małżeństwa), a w 2. poł. tego wieku nabył je Wilhelm Siemieński, później przeszło na Aleksandra Stadnickiego (również drogą małżeństwa). W poł. XIX w. właścicielami Magierowa byli prawdopodobnie Komarniccy, gdyż w 1869 r. powstała tu fundacja Komarnickich, której celem było wianowanie ubogich dziewcząt.
Zabytki. Kościół parafialny pw. św. Trójcy, murowany, konsekrowany w 1845 r. Kaplica cmentarna z XIX w. Cerkiew paraf. gr.kat. pw. św. Jerzego, drewniana z 1733 r. oraz cerkiew pw. św. Mikołaja na przedmieściu Lwowskim, drewniana z 1697 r.
Koło Magierowa widoczne są ślady dawnych wałów sypanych w czworobok, zapewne pozostałości po wojskowym obozie obronnym.
(M.T.)