Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

WOLA DOBROSTAŃSKA

Wieś w pow. gródeckim, wojew. lwowskim, położona między Dobrostanami a Lwowem,

w odległości 29 km na płn.zach. od centrum Lwowa i 14 km na płn. od Gródka Jagiellońskiego, wśród rozległych lasów Roztocza. Przez tereny wsi spływają źródła z całego obszaru i wpadają do potoku, tworzącego po stronie płd.zach. staw Dobrostański. Dalej wody potoku przejmuje Wereszyca. Zabudowania wiejskie znajdują się nad stawem Wolickim. Najważniejsze wzniesienie, zw. Wysoką Górą, mierzy 363 m npm., najniższe miejsce 280 m npm. znajduje się w dolinie stawu Wolickiego.

Za czasów I Rzeczypospolitej wieś należała do dóbr królewskich starostwa gródeckiego.

W 2. poł. XIX w. właścicielem Woli Dobrostańskiej był Kalikst Poniński.

W 1896 r. zapadła decyzja o przeprowadzeniu do Lwowa wody ze źródeł dobrostańskich.

W marcu 1901 r. uroczyście oddano do użytku pierwszy rurociąg. Pod koniec grudnia 1918 r. wypchnięte ze Lwowa wojska ukraińskie zatrzymały pracę pompowni w Woli Dobrostańskiej,

a 19 marca następnego roku wysadziły w powietrze jeden z agregatów pompowych oraz budynek maszynowni. Dwa pozostałe agregaty uratowały się dzięki zamoknięciu lontów. Mieszkańcy Lwowa byli pozbawieni wody stamtąd przez 105 dni. W latach trzydziestych XX w. źródła dobrostańskie dostarczały miastu 33 miliony litrów na dobę (maksymalnie mogły dostarczać 34,5 mln l). Woda ze źródeł dobrostańskich słynęła na całą Polskę z doskonałej jakości.

Oprócz Woli Dobrostańskiej wodę do Lwowa dostarczały jeszcze źródła ze Szkła, oddalonego o 7 km na płn.zach. od Woli. Tuż przed II wojną światową miano rozpocząć budowę nowego rurociągu prowadzącego wodę ze źródeł pod pobliskim Kamieniobrodem (nad Wereszycą, między Dobrostanami a Gródkiem Jagiellońskim).