Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

DUBLANY

Położenie. Wieś w pow. lwowskim, 8 km na płn. wschód od Lwowa, na wys. 261 m n.p.m., przy linii kolejowej Lwów-Sapieżanka (-Sokal/Radziechów), stacja kolejowa Dublany-Laszki. W okresie międzywojennym liczyły ok. 1300 mieszkańców. Parafia rzym.kat. mieściła się we Lwowie.
Historia. W XIX w. własność Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego, które założyło tu szkołę rolniczą, otwartą w 1856 r. (utrzymywaną przez Towarzystwo i wspieraną subwencjami ze skarbu państwa). W początkowym okresie Szkoła Rolnicza kształciła ok. 30 studentów, borykając się z podstawowymi brakami wyposażenia i pomocy naukowych. Młodzież mieszkała wówczas w domach miejscowych chłopów. Przy Szkole istniała niższa szkoła parobków i dozorców gospodarskich. W 1878 r. obie szkoły przeszły pod zarząd Wydziału Krajowego, co stworzyło Wyższej (od tego czasu) Szkole Rolniczej lepsze możliwości zorganizowania laboratoriów i ferm doświadczalnych oraz zakupu potrzebnych pomocy naukowych i narzędzi rolniczych. Wybudowano wówczas internat dla studentów, których liczba wzrosła do 50. W 1901 szkołę dublańską zamieniono na Akademię Rolniczą, związaną z Politechniką Lwowską. Akademia mogła kształcić 100 studentów. Podczas I wojny Ukraińcy wywieźli do Stanisławowa całe wyposażenia laboratoriów, zbiory botaniczne, zoologiczne, mineralogiczne oraz liczącą 20 000 tomów bibliotekę. Odzyskano je dopiero w 1919 r. W 1921 r. Akademia została zamieniona w Oddział Rolny Wydziału Rolniczo-Leśnego Politechniki Lwowskiej.
Budynki uczelni w Dublanach zostały w większości wzniesione z końcem XIX i na pocz. XX wieku. Majątek ziemski obejmował ok. 360 ha, w tym 109 ha wydzielono na cele badawcze, a resztę stanowił folwark dochodowy.
Zabytki. W Dublanach znajdowały się ślady dawnej kaplicy ariańskiej oraz tablica grobowa Jana Alembeka (1. poł. XVII w.), rajcy i burmistrza Lwowa, który przyczynił się do kolonizacji obszarów podmiejskich.