Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

BIŁKA KRÓLEWSKA

Zwana też Małą Biłką. Położona ok.17 km na wsch. od Lwowa, przy tzw. trakcie gliniańskim – będącym od XII w. jedenym z głównych szlaków handlowych wschód-zachód, przechodzących przez Lwów. W 1939 r. liczyła 1160 mieszkańców, w tym 97% Polaków oraz 3% Rusinów i Żydów.
W latach 1456–1772 Biłka Szlachecka należała do dóbr królewskich, lecz wielokrotnie przez królów przekazywana w dzierżawę.
Na pocz. XIX w. wybudowano na terenie folwarku pałacyk, otoczony parkiem, dziś nie istniejący. Od poł. XIX w. folwark należał do Komorowskich, zapewne w. 1914 r. sprzedany ks. Sapieżynie z Biłki Szlacheckiej.
W 1913 r. wybudowano tu kościół, a w 1939 powstała parafia, która przetrwała do 1945 r.
wg dr. Władysława Łukaszyńskiego,
(M.T.)