Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

FELSZTYN

Położenie. Wieś w powiecie samborskim, woj. lwowskim, w odl. 21 km na zachód od Sambora. Położony nad rzeką Strwiąż (dopływem górnego Dniestru), geograficznie w obrębie Pogórza Karpackiego, na wys. 321 m n.p.m. Stacja kolejowa Felsztyn–Głęboka między Chyrowem a Samborem (na tzw. linii podkarpackiej, biegnącej u podnóża Karpat, od Żywca do Stanisławowa).
Historia. Wieś została założona ok. 1380 r. przez Herburtów, a nazwa – pierwotnie Fulsztyn – pochodzi od ich dawnej siedziby morawsko-śląskiej Fohlenstein (nazwę Felsztyn nadali Herburtowie również miejscowości, którą później założyli na Ukrainie, niedaleko Płoskirowa). W XV w. Felsztyn został podniesiony do rangi miasta, a Kazimierz Jagiellończyk dał mu przywilej na jarmarki. W XVI w. na zamku felsztyńskim (a także dobromilskim) pracował włoski architekt Piotr z Barbony, działający we Lwowie (budowniczy m.in. wieży tzw. Korniaktowskiej). W XVII w. przeszedł Felsztyn w posiadanie Daniłowiczów, potem wielki majątek uległ rozdrobnieniu. W 2. poł. XIX w. właścicielem Felsztyna był Katyński.
Zabytki. Kościół, zbudowany w XV wieku, w stylu gotyckim. Jednonawowy, lico murów z cegły. Z końcem XVI w. dobudowano po bokach symetrycznie dwie kaplice. Wewnątrz kościoła znajdowały się portrety Herburtów. Wolnostojąca dzwonnica pochodzi z XIV w. i była wcześniej wieżą bramną do zamku (zachowały się resztki wałów ziemnych).
Czasy dzisiejsze. W Felsztynie (zwanym obecnie Skielewka) żyje jedynie kilka rodzin polskich. Kościół jest w trakcie odnawiania, lecz dla obrządku greckokatolickiego.
(M.T.)