Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

BESKID HUCULSKI

Górzysta, zalesiona kraina – część Karpat Wschodnich (zob.), zwana też Karpatami Pokuckimi lub Beskidem Pokucko-Bukowińskim), stanowiąca przejście z głównego grzbietu Czarnohory (zob.) do Przedgórza Karpackiego, którym jest w tej stronie Pokucie (zob. CL 2/95). B.H. zawiera się między doliną górnego Prutu (z zachodnimi dopływami) a doliną Czeremoszu, oraz między Czarnohorą i Górami Czywczyńskimi (zob.) a linią, którą na płn. wyznaczają Delatyn, Kosów i Kuty. Najwyższe szczyty dochodzą tu do 1500 m npm. Wyróżniają się grupy: Rokiety, Hordje, Białej Kobyły, Bukowca i grzbiet Sokólskiego. Z wnętrza B.H. spływają m.in. Prutec, Pistynka i Rybnica (dopływy Prutu) oraz Ilcia, Bystrzec i Dzembronia (dopływy Czeremoszu).
B.H. stanowi pod względem etniczno-kulturowym przeważającą część Huculszczyzny (zob.) i jej serce. W tym rejonie znajdują się główne ośrodki życia i kultury Hucułów, przede wszystkim Żabie, Pistyń, Krzyworównia, Kosów, Kuty. Kuty (zob. CL 3–4/95) były miasteczkiem o dużym odsetku Ormian polskich, obecnie rozproszonych w RP. Administracyjnie B.H. podzielony jest między powiaty nadwórniański, kosowski i kołomyjski (wojew. stanisławowskie).
Na obszarze B.H. leży wiele znanych miejscowości uzdrowiskowo-letniskowych i turystyczno-narciarskich, głównie nad Prutem: Jaremcze (zob. CL 2/97), Mikuliczyn, Worochta (zob. CL 2/97), a także nad Czeremoszem: Żabie, Kuty, Kosów. W Smodnej k. Kosowa znajdowała się znana lecznica dra Apolinarego Tarnawskiego.
W Krzyworówni spędził pierwszą część swego życia pisarz Stanisław Vincenz (ur. 1888 w Słobodzie Rungurskiej na Pokuciu, zm. 1971 w Lozannie), autor huculskiej epopei Na wysokiej połoninie. W Kosowie urodził się Wit Tarnawski, lekarz, pisarz, tłumacz, historyk literatury (zm. w Londynie, syn dra Apolinarego Tarnawskiego).
(A.C.)