Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

HRYNIAWSKIE GÓRY

Góry Hryniawskie to grupa górska, zwana też Połoninami Hryniawskimi, położona w środku trójkąta, utworzonego przez Góry Czywczyńskie (zob.) i górny bieg Białego Czeremoszu. Obszar ten jest najbardziej na płd. wysuniętym fragmentem polskich Karpat Wschodnich (zob.). Administracyjnie jest to powiat kosowski, wojew. stanisławowskie.
Pasmo G.H., położone w widłach Czarnego i Białego Czeremoszu równolegle do Gór Czywczyńskich, ma swój początek na Hnitesie (1769 m npm) i opada ku północy. Pasmo posiada szereg ramion i głębokich dolin z rwącymi potokami (szczególnie malowniczy Hramitny). Szczyty: Tarnica, Stefulec, Baba Ludowa i Hostowy dochodzą do 1700 m npm.
Na połoninach prowadzono wypas bydła, przypędzanego tu aż spod Kołomyi. Jedyną wsią w tym rejonie jest Hryniawa nad Białym Czeremoszem (z rozrzuconymi przysiółkami), dostępna z Kut.
 (A.C.)