Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

TURCZAŃSKIE GÓRY

Nazwą Gór Turczańskich obejmuje się niekiedy zespół równoległych do siebie, niewysokich pasm, stanowiących fragment pogórza Wschodnich Bieszczadów (zob.) i biegnących równolegle do ich głównego grzbietu (z płn.zach. ku płd.wsch.). Obszar ten zawarty jest mniej więcej między Sanem (po stronie RP) a widłami górnego Stryja i Oporu, zaś po stronie płn.wsch. sięga do linii Chyrów–Stary Sambor–Borysław. Przez pasma te przerzyna się górny Stryj, Bystrzyca i pierwszy odcinek Dniestru, który ma tu – między Turką a Rozłuczem – swoje źródła (źródła Sanu i Stryja wypływają z głównego pasma Bieszczad Wschodnich).
Cechą G.T., zwłaszcza po zach. stronie rzeki Stryj, jest wyrównana linia grzbietów (600–800 m npm) i niewielka powierzchnia lasów. Po stronie płd.wsch. wysokość wzrasta do ok. 1200 m, a obszary zalesione dominują (Majdan Boryński).
Główne miejscowości tego obszaru to miasto powiatowe Turka, popularne niegdyś letnisko Rozłucz, miasteczko Podbuż, duże wsie Borynia, Wysocko Niżne, Majdan. Administracyjnie jest to powiat turczański w wojew. lwowskim.
W Podbużu urodził się Józef Dietl (1804–78), lekarz, zasłużony prezydent Krakowa.
(A.C.)