Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

HODOWICA

Wieś w woj. lwowskim, 3 km od stacji kolejowej Glinna-Nawaria. Pierwsze informacje historyczne pochodzą z r. 1371: Jan, starosta ruski, nadał Hodowicę dziekanii kościoła św. Jana we Lwowie. Parafia została ufundowana tu przed r. 1498. Władysław Jagiełło przeniósł wieś Hodowica w r. 1412 z prawa polskiego i ruskiego na niemieckie. W 1 połowie w. XVI stał już kościół parafialny (na miejscu obecnego), a w latach 1618–1621 uległ zniszczeniu wskutek najazdu tatarskiego. Odbudowany w 1631 r., konsekrowany w 1685 r., nie zachował się do dzisiaj. Archidiakon lwowski, Szczepan Mikulski, ufundował nowy kościół, którego poświęcenie odbyło się w 1774 r. W II poł. w. XIX rozwinął się w Hodowicy kult obrazu (właściwie ryciny) Matki Boskiej Pocieszenia, który w 1856 r. został umieszczony w ołtarzu w transepcie kościoła, a Hodowica stała się miejscem pielgrzymkowym. Do II wojny światowej wieś pozostawała własnością kapituły lwowskiej.
Wybitnym dziełem architektury i sztuki był kościół p.w. Wszystkich Świętych (1751–1758), dzieło Bernarda Meretyna, założony na planie krzyża z kruchtą i zakrystią, z fasadą trójosiową o wysokim szczycie. Wystrój wnętrza stanowiły iluzjonistyczne malowidła nieznanego autorstwa i późnobarokowe rzeźby drewniane, dzieło Jana Jerzego Pinsla, przy współpracy m.in. Macieja Polejowskiego. Rzeźby z Hodowicy należą do najwyższych osiągnięć rzeźbiarskiej szkoły lwowskiej. W kwietniu 1946 r. część wyposażenia kościoła została przez wysiedlaną ludność polską przewieziona na Śląsk. Kościół ostatecznie zamknięto w 1961 r. Większość pozostałych w kościele rzeźb przejęła Lwowska Galeria Obrazów i umieściła w swoim oddziale w Olesku (rzeźby z ołtarza głównego i ambony). Obraz M.B. Pocieszenia znajduje się obecnie w kościele św. Augustyna we Wrocławiu, zaś przenośny krucyfiks z w. XVIII, uznawany za jedno z czołowych dzieł środkowoeuropejskiej rzeźby późnobarokowej, również we Wrocławiu w kościele Bożego Ciała.
Dziś  kościół znajduje się w stanie daleko posuniętej ruiny. W 1974 r. uległ pożarow i iutracił większość sklepień. Stosunkowo dobrze zachowała się polichromia w dolnych partiach ścian.