Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

CHODORÓW

Dawniej Chodorostaw, miasteczko w pow. bóbrskim, wojew. lwowskim, położone na wys. 260 m n.p.m. nad rzeką Ług. Węzeł kolejowy na linii Lwów – Stanisławów (63 km od Lwowa) i Stryj – Tarnopol. W okresie międzywojennym liczył ponad 4000 mieszkańców.
Historia. Gniazdo Chodorowskich herbu Korczak (pierwsza znana wzmianka archiwalna z 1436 r.). Parafia rzymskokatolicka fundowana w 1460 r. przez Jurka, pana na Chodorostawie i jego żonę, Annę.
W 1694 r. drogą posagu stał się własnością Lanckorońskich, do których należał przez półtora wieku. W poł. w. XIX znowu drogą posagu przeszedł do rodziny de Vaux. Karol de Vaux, wystawił pałac w stylu willi włoskiej, spalony wraz z całym wyposażeniem (portrety rodzinne, w tym portrety z w. XVIII, kolekcja kobierców perskich, biblioteka) przez wojska rosyjskie w 1915 r. W latach 1932–1933, ostatni właściciel, noszący (po matce) podwójne nazwisko, Eugeniusz Lubomirski de Vaux wybudował nowy pałac, który opuścił w 1939 r. (w czasie II wojny był adiutantem gen. Andersa). W okresie międzywojennym działały tu: cukrownia, gorzelnia, tartak oraz fabryki wódek, olejów roślinnych i kafli.
Zabytki. Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych z 1772 r. (pierwotny kościół zniszczony w XVII w.). Po II wojnie światowej, w latach 50-tych, przerobiony na salę gimnastyczną (zdeformowany przez zburzenie wieży i kaplicy, ogołocenie z wystroju, sklepienie zastąpiono płaskim sufitem.). Inne zabytki: kaplica cmentarna z 1863 roku, drewniana cerkiew.
Czasy dzisiejsze. Kościół zwrócony wiernym w 1990 r. jest systematycznie remontowany i stopniowo przywracany do pierwotnego wyglądu (rekonstruowany portal i sklepienia). Proboszczem chodorowskim jest ks. kanonik Augustyn Mednis. W Chodorowie istnieje Oddział Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej liczący ok. 100 osób.
Z Chodorowa pochodził Oswald Balcer (1858–1933), znakomity historyk prawa, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jego zasługą jest posiadanie przez Polskę Morskiego Oka w Tatrach, które naukowo obronił na rzecz Galicji w słynnym procesie między Austrią a Węgrami w Grazu w 1902 r.