Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

STRZELCZYSKA

Wieś w pow. mościskim, w odl. 4 km (w linii prostej) od Mościsk, nad potokiem Siekanicą.
W latach 1397–1602 była tu parafia rzymskokatolicka, potem włączona do mościskiej. Jeszcze na przełomie XIX/XX w. istniał tu drewniany kościółek i dopiero w latach 1990-tych parafię utworzono na nowo oraz zbudowano nowy kościół murowany. Z końcem XIX w. żyło tu ponad 1000 Polaków i kilkunastu Rusinów.
Strzelczyska, mimo ekspatriacji, są nadal wsią czysto polską: żyje tu obecnie ponad 100 rodzin (400–500 mieszkańców). Po II wojnie wieś została przez nowe władze uznana jako „nieperspektywiczna”, co miało doprowadzić do rozproszenia się tutejszych Polaków. Nie zbudowano drogi do wsi, nie było w ogóle szkoły. Stan taki trwał do przełomu lat 1980/90.
Obecnie działa tu polska szkoła (w starej, drewnianej chałupie), nauczanie na poziomie podstawowym. Ma być budowana nowa szkoła przy pomocy „Wspólnoty Polskiej”.
Proboszczem i opiekunem mieszkańców Strzelczysk i dwóch okolicznych wsi: Lipniki i Krysowice (zob. wyżej) jest ks. Andrzej Rams.
W Strzelczyskach urodził się (1955) ks. Kazimierz Kuc, salezjanin, założyciel Ruchu Troski o Młodzież SALTROM, wybrany Krakowianinem Roku 1995.