Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

BARSZCZOWICE

Wieś w pow. lwowskim, wojew. lwowskim, położona 24 km na wsch. od Lwowa. Do początku XX w. parafia rzym.kat. w Jaryczowie Nowym, od 1904 r. ekspozytura parafii na miejscu. Parafia gr.-kat. w Pikułowicach. Stacja kolejowa na linii Lwów–Tarnopol.
Historia. Pierwsza znana wiadomość o Barszczowicach pochodzi z 1848 r. Na jej podstawie można wysnuć przypuszczenie, że w 2. połowie XVIII w. należały do Józefa Stanisława Lewickiego, którego rodową siedzibą był Chorostków k. Husiatyna. Po nim przejął je wraz z innymi dobrami jego syn Kajetan, członek Stanów Galicyjskich, hodowca koni rasowych i założyciel ordynacji chorostkowskiej, w której skład weszły także Barszczowice. Po śmierci Kajetana ordynacja przeszła na córkę Zofię, która w 1857 poślubiła Wilhelma Stanisława Siemieńskiego. W 1868 r. Siemieński otrzymał pozwolenie cesarza na używanie podwójnego nazwiska Siemieński-Lewicki, dla siebie i swoich spadkobierców. Ostatnią właścicielką Barszczowic była zapewne wnuczka Wilhelma, Maria Zofia, która otrzymała je w posagu wychodząc za mąż za Tadeusza Tyszkiewicza.
Zabytki. Kościół pw. Nawiedzenia NPM, neoromański, fundowany przez Zofię z Lewickich Siemieńską, przy współudziale mieszkańców wsi. Ceglany, tynkowany, złożony z czteroprzęsłowej nawy i węższego, niższego prezbiterium, zamkniętego wielobocznie. Przy ścianie płd.wsch. prezbiterium stoi wysoka wieża na planie kwadratu, z kruchtą w przyziemiu. Fasada zwieńczona trójkątnym szczytem, na osi portal wejściowy. Przy kościele znajdowała się murowana dzwonnica i grób nieznanego żołnierza z I wojny światowej w formie kamiennej steli.
Po II wojnie światowej kościół został przekazany władzom gminnym, które przeznaczyły go na magazyn zboża. W 1984 r. urządzono w nim oddział Muzeum Historycznego we Lwowie, z ekspozycją poświęconą Budionnemu. W połowie lat 90. zamieniony został na cerkiew gr.kat.
Dwór z poł. XIX w. o charakterze typowej siedziby ziemiańskiej, siedmioosiowy, parterowy, z piętrową trójosiową częścią środkową i alkierzami na narożnikach. Wejście od frontu poprzedzone oszklonym gankiem, od strony ogrodu dwukondygnacyjnym, czterokolumnowym portykiem, przed którym znajdował się taras ze schodami do ogrodu. Dach czterospadowy, łamany, bardzo wysoki. Po bokach dworu i od tyłu kilkuhektarowy park krajobrazowy. Do lat 80. XX wieku zachowała się w nim kamienna rzeźba przedstawiająca sfinksa.
Właściciele wsi rezydowali w Chorostkowie, a Barszczowice oddawali w dzierżawę. W poł. XIX w. dzierżawił je Jan Kanty Maszkowski, lwowski malarz i nauczyciel rysunku. Dużo w Barszczowicach przebywał jego chory na gruźlicę syn, Marceli, również malarz, oraz zaprzyjaźniony z nim Artur Grottger.