Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

KAMIENOBRÓD

Położenie. Wieś w pow. gródeckim, wojew. lwowskim, położona w odległości 7 km na płn. od Gródka Jagiellońskiego, nad rzeką Wereszycą, do której uchodzi potok przecinający wieś. Wody te tworzą w obrębie wsi dwa stawy: jeden na krańcu płd.wsch. (279 m npm.), drugi na płn.zach. (308 m npm.). Stacja kolejowa na linii Lwów–Gródek Jagielloński. Parafia rzym.kat. znajdowała się w sąsiednim Weissenbergu, osadzie kolonistów niemieckich. Parafia gr.kat. w Dobrostanach, we wsi cerkiew filialna.
Historia. Kamienobród należał do dóbr królewskich. W 1428 r. Piotr Dzik herbu Doliwa otrzymał od Władysława Jagiełły wieś w dożywocie za oddane usługi. Kazimierz Jagiellończyk zezwolił Grzegorzowi z Sanoka, arcybiskupowi lwowskiemu, na wykupienie jej z rąk ówczesnych tenutariuszy. W 1757 r. król August III nadał Kamienobród w dzierżawę Izabeli z Humnickich, zamężnej za Janem Małachowskim h. Nałęcz, kanclerzem w. kor. W 1785 r. władze austriackie przejęły majątek i w 1835 r. odsprzedały go Helenie Ponińskiej. W 2. połowie XIX w. właścicielem był Kalikst Poniński.