Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

MOŁOTKÓW

Wieś w pow. nadwórniańskim, wojew. stanisławowskim, położona 12,5 km na płn.zach. od Nadwórnej, u źródeł dwóch potoków, nazywanych jednakowo – Łukawiec Mały i Wielki. Przecinają one teren wsi i jeden (Mały) wpada do Bystrzycy Nadwórniańskiej, drugi (Wielki) do Bystrzycy Sołotwińskiej. Siedziba parafii rzym.kat. znajdowała się w Sołotwinie, gr.kat. na miejscu.
W XVIII w. były tu warzelnie soli, zamknięte w 1821 r. W latach 80. XIX w. właścicielem był Włodzimierz Wilczyński.
Mołotków odegrał rolę w I wojnie światowej, gdy legioniści z II Brygady po wybudowaniu tzw. drogi legionów (przez przełęcz Pantyrską) przystąpili 23 X 1914 do ofensywy przeciw wojskom rosyjskim, zdobywając szereg miejscowości (aż do Nadwórnej), ale po krwawej bitwie 29 X pod Mołotkowem i wielkich stratach musieli się wycofać do Rafajłowej. Na miejscu bitwy zbudowano pomnik istniejący do dziś.