Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

SOŁOTWINA

Miasteczko w pow. nadwórniańskim, wojew. stanisławowskim, położone w odległości 20 km na zach. od Nadwórnej i 15 km na płd. od Bohorodczan. Parafie rzym.kat i gr.kat. w miejscu. W czasach I Rzeczypospolitej Sołotwina wchodziła w skład dóbr królewskich i była siedzibą starostwa zagrodowego. W nieznanym bliżej okresie czasu, zapewne w XVII w., miejscowość otrzymała nazwę Krasnopol, ale nazwa ta się nie utrzymała. Parafia rzym.kat. erygowana przed 1666 r. Około 1731 r. starostwo sołotwińskie wydzierżawił Piotr Benoe, kasztelan warszawski. W 1740 r. ufundował on drewniany kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NP Marii. W 1748 r. Benoe odstąpił od dzierżawy na rzecz swego zięcia Rafała Ludwika Skarbka, chorążego kołomyjskiego. W 1771 r. starostwo było jeszcze w posiadaniu Skarbka. Przez rząd austriacki przejęte zostało w 1779 r. W 1812 r. część majątku władze sprzedały Franciszkowi Kwiatkowskiemu, a w 1868 r. pozostałą część nabyła spółka naftowa. W okolicy znajdowały się bowiem pokłady nafty.