Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

ŁAWOCZNE

Wieś w pow. stryjskim, wojew. stanisławowskim, położona w dolinie Ławoczanki, która w zachodniej części wsi wpada do potoku Opór, oddalona 70 km na płd.zach. od Stryja, 35 km na płd.wsch. od Skolego. Leży na wys. 663 m npm., otoczona kilkoma pasmami górskimi (najwyższy szczyt Jawornik Wielki, 1123 m npm.). Nieurodzajna gleba nadawała się tylko pod uprawę owsa.
Walory krajobrazowe i klimatyczne sprzyjały przekształceniu wsi w miejscowość letniskową oraz uprawianiu sportów zimowych. Stacja kolejowa na linii Lwów–Stryj–Czechosłowacja.
We wsi były dwie cerkwie drewniane, jedna z nich na planie krzyża, zbudowana w r. 1800.
Kolejno własność Czartoryskich, Lubomirskich, Potockich, a w latach 80. XIX. w. hr. Kinskiego.
MSZANIEC
Wieś w pow. husiatyńskim, wojew. tarnopolskim, wchodząca w skład ordynacji chorostkowskiej. Położona 10 km na płd.wsch. od Tarnopola, przy gościńcu trembowelsko-kopyczyńskim, na wys. 189 m npm. Parafia rzym.kat. znajdowała się w Chorostkowie, gr.kat. w miejscu.