Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

CELEJÓW

Wieś w pow. kopyczynieckim, wojew. tarnopolskim, leżąca nad potokiem Tajna, dopływem Zbrucza, położona o ok. 10 km na płn. zach. od Husiatyna i 6 km na płn. zach. od Kopyczyniec. Parafia rzym.kat. znajdowała się w Kopyczyńcach, grekokat. w miejscu.
W czasach I Rzeczypospolitej Celejów należał do dóbr królewskich w powiecie trembowelskim. Król Stefan Batory w 1563 r. nadał prawo dożywocia na wsiach Celejów i Uwiśle swemu dworzaninowi Mikołajowi Niemojewskiemu, z warunkiem sprowadzenia do tych miejscowości, spustoszonych przez Tatarów, osadników z Czermna z dóbr jego żony Barbary. W 2. poł. XIX w. Celejów był własnością Dzieduszyckich.