Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

JABŁONÓW

W wieś w pow. kopyczynieckim, oddalona 5,5 km na zach. od Kopyczyniec. W czasach austriackich przechodził tędy gościniec rządowy Tarnopol–Zaleszczyki. Parafia rzym.kat. znajdowała się w Kopyczyńcach, grekokat. w miejscu.
Historia. Osada istniała już na pocz. XV w. W 1414 r. Mikołaj Ciesielski h. Lubicz otrzymał ją w dożywocie od króla Władysława Jagiełły za wykupienie jej z zastawu od Dobka z Olewina i wypożyczenie królowi 50 grzywien. Po śmierci M. Ciesielskiego Jabłonów miał powrócic do króla po wypłaceniu 250 grzywien jego spadkobiercom. W 1. poł. XVI w. dożywotnim dzierżawcą Jabłonowa był Jakub Potocki, a po jego śmierci, w 1551 r. dzierżawa przeszła na jego syna Mikołaja Potockiego, dworzanina króla Zygmunta Augusta i rządcę zamku w Kamieńcu. W 1553 r. M. Potocki otrzymał przywilej na lokacje na terenie wsi Jabłonów miasta na prawie magdeburskim z prawem do dwóch jarmarków rocznie (na św. Stanisława i św. Leonarda), przy zwolnieniu mieszkańców na lat 15 od wszystkich podatków i ceł, oprócz pogranicznego. Mimo tego Jabłonów pozostał wsią, a w małym oddaleniu od niej, w kier. płn. wsch., za stawem, założono miasteczko Suchostaw. Od tego czasu historia Jabłonowa była z nim związana przez wspólnych właścicieli. Do początków XVII w. Jabłonów był ulubioną rezydencją Andrzeja Potockiego, kasztelana kamienieckiego, syna Mikołaja, który wraz z trzema braćmi dziedziczył dobra po ojcu.
Zabytki. Kościół pw. św. Elżbiety, z pocz. XX wieku (?).