Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

SUCHOSTAW

Miasteczko w pow. kopyczynieckim, wojew. tarnopolskim, położone w pobliżu Jabłonowa, w kierunku płd. zach., w odległości 8 km od Kopyczyniec. Parafia rzym.kat. w Kopyczyńcach, grekokat. w miejscu. Przechodził tędy gościniec z Kopyczyniec do Trembowli.
Historia. Miasteczko założone przez Mikołaja Potockiego, dzierżawcę wsi Jabłonów (zob.). Lustracja z 1664 r. podaje, że niedawno jeszcze było tu 90 mieszkańców – a teraz w wojnie kozackiej spustoszało i żadnego nie masz w nim mieszczaństwa. W 1775 r. kolejni lustratorzy zapisali, że miasteczko znajduje się w posesji Franciszka Salezego Potockiego, wojewody kijowskiego. Po I rozbiorze Polski Suchostaw przejęty został jako królewszczyzna przez rząd austriacki, od którego ok. 1776 r. nabył majątek Marcin Lipski wraz z żoną Teresą z Markowskich. Następnie powrócił w posiadanie skarbu rządowego. W 1886 r. władze oddały Suchostaw wraz z Jabłonowem spadkobiercom Tadeusza Dzieduszyckiego, jako częściową rekompensatę za odebrane dobra kosowskie.