Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

TARNOPOL (2)

[omówienie podstawowe w CL 1/98 oraz w CL w CL 1/04, poświęconym w większości Tarnopolowi i miejscowościom Ziemi Tarnopolskiej]

W 1820 r. Tarnopol liczył 11 tys. ludności, zaś po 70 latach było już 26 tys. mieszkańców. Prawie połowę stanowili Żydzi, którzy handlowali bydłem, końmi, zbożem, drobiem, woskiem, skórami, sprzedawali towary mieszane, materiały ubraniowe, a głównie okowitę, rozpijając ludność.
Przed II wojną światową Tarnopol liczył ok. 40 tys. ludności, z czego połowę stanowili Polacy, 40% Żydzi, resztę Ukraińcy.
Do dalszego wzrostu i rozkwitu miasta przyczynił się dekret cesarski z 1845 r., na mocy którego Tarnopol otrzymał status miasta królewskiego, a po reformie administracyjnej, przeprowadzonej w 1867 r. stał się siedzibą powiatu. Po wybudowaniu bitych gościńców do Zborowa i Lwowa, Zbaraża, Mikuliniec i Trembowli, Skałatu i Podwołoczysk oraz po wybudowaniu linii kolejowej z Krasnego do Podwołoczysk, zwanej Koleją Karola Ludwika, Tarnopol stał się jednym z największych miast w ówczesnej wschodniej Galicji.
W 1914 r., przed wybuchem I wojny światowej, Tarnopol liczył 35 tys. mieszkańców. W 1921 r. zostało utworzone województwo tarnopolskie. Miasto w okresie międzywojennym znacznie się rozbudowało i mimo wielkich wojennych strat w ludziach w 1939 r. Tarnopol osiągnął liczbę 40 tys. mieszkańców oraz obejmował powierzchnię ponad 4 300 ha, z czego 800 ha obszar zabudowany.
Zajmowana przez zabudowę powierzchnia od początku istnienia miasta sukcesywnie rosła. Obszary te, wpierw traktowane jako przedmieścia skupione wzdłuż tras wylotowych z miasta, w miarę wzrostu ich zaludnienia otrzymywały charakter i nazwy dzielnic. Tak powstały: Śródmieście, Parkowa (Zbaraska), Zarudzie, Mikuliniecka, Podole, Zagrobela oraz Gaje (w tym: Wielkie, Czumakowe, Szlachcinieckie, Greczyńskie, Chodorówka i Pasieki).