Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

Tadeusz Jóźków, O RODZINIE Z HUSIATYŃSKIEGO PODOLA – CIĄG DALSZY

W CL 4/09 przedstawiliśmy wspomnienie pana Tadeusza Jóźków*, zamieszkałego w Miliczu, o sobie i swojej rodzinie, o miejscach, z których pochodzili i w którym znaleźli się po ekspatriacji. Obecnie Pan Tadeusz przekazuje nam dalszy ciąg rodzinnej historii – czasy współczesne, co też dla nas ciekawe – a także relację z kolejnego zjazdu rodziny.

POWOJENNE LOSY OSADNICTWA WOJSKOWEGO RODZINY JÓŹKÓW / JUŹKÓW W LATACH 1945–47 w Dłużewie-Czernicy
Pierwszymi osadnikami wojskowymi w Dłużewie byli zdemobilizowani żołnierze 29 pp z Jeleniej Góry, a wśród nich Szczepan Jóźków, najstarszy żołnierz II wojny światowej z naszej Rodziny, natomiast najmłodsi żołnierze to urodzeni w 1926 roku Jan Jóźków, syn Szczepana z Chorostkowa i Stanisław Jóźków, syn Michała z Chłopówki koło Chorostkowa; do dziś mieszka w Czernicy.
Kolejnymi osadnikami wojskowymi z rodziny Jóźków w Dłużewie-Czernicy byli Franciszek Jóźków (mój ojciec) i jego młodszy brat Stanisław. Ojciec, za namową swojego stryjecznego stryja Szczepana Jóźków wraz z młodszym bratem, zamieszkał tam w listopadzie 1945 r. i rozpoczął poszukiwanie swojej rodziny (czyli nas). Odnalazł nas pod koniec listopada 1945 r. w Ilwie (obecnie Iłowa, pow. Żagań), bo tam został skierowany nasz transport z Chorostkowa, który przekroczył pojałtańską granicę w listopadzie 1945 r. Wraz z nami tym transportem jechali: Maria Postrzelona – ojca siostra, Krystyna i Wojciech Jóźków – ojca najmłodszy brat, który do naszego transportu dołączył w Rybniku na Górnym Śląsku, oraz rodzice Krystyny – Anna i Michał Soroka, którzy do Dłużewa-Czernicy przyjechali dopiero na przełomie lipca i sierpnia w 1946 roku.
Wiosną 1946 r. do Dłużewa-Czernicy przyjechali z Chorostkowa i Chłopówki ojca najstarszy brat Teodor, ale wcześniej jego najstarszy syn Piotr, który zajął rodzicom poniemieckie gospodarstwo. Pozostali z rodziny Jóźków, zamieszkali w Czernicy to Józefa Jóźków, rodzina Pawła Jóźków – wszyscy z Chrostkowa, oraz Maria Jóźków – wdowa po Michale z Chłopówki.
Najmłodsi żołnierze z rodziny Jóźków po wojnie jeszcze pozostali w wojsku i zostali zdemobilizowani w 1946 r. – Jan Jóźków, s. Szczepana, a w 1947 r. Piotr Jóźków, s. Pawła oraz Stanisław Jóźków s. Michała z Chłopówki – saper, w czasie wojny służył w plutonie zwiadu saperskiego; dla niego wojna rozpoczęła się na dobre po 8 maja 1945 roku, bowiem na wojnę poszedł w maju 1944 r., a od maja 1945 do marca 1947 r. był na rozminowywaniu (rocznik 1926). Wszyscy po zdemobilizowaniu zamieszkali w Dłużewie-Czernicy.

ZJAZD RODZINY JÓŹKÓW / JUŹKÓW W CZERNICY KOŁO JELENIEJ GÓRY
Pan Tadeusz Jóźków z Milicza opowiada o kolejnym, VI Zjeździe Rodziny Jóźków – Juźków. Spotkanie rodzinne odbyło się w dniach w czerwcu 2010 r. w Czernicy koło Jeleniej Góry. Organizatorami byli Elżbieta i Jan Jóźków, a także Elżbieta z domu Jóźków i Darek Matubowscy oraz Władysław Juźków. Jan, Elżbieta i Władysław, urodzeni i wychowani w Czernicy, to rodzeństwo; ich rodzice to Julia Maślanka rodem z Trembowli i Piotr Jóźków z Chorostkowa w powiecie Kopyczyńce. W tym miejscu należy podkreślić, że zjazd organizowali członkowie rodziny z młodszego pokolenia, co jest wyrazem chwalebnego kontynuowania tradycji rodzinnych, a także głębokiego przywiązania do swych korzeni.
A oto relacja Pana Tadeusza:

Zjazd Rodziny Jóźków – Juźków rozpoczął się Mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Czernicy, w sobotę 26 czerwca 2010 r. Mszę św. prowadził stryjeczny stryj ks. prałat Władysław Jóźków, a w posłudze asystowali ks. Zbigniew Pędziwiatr – proboszcz tejże parafii i ks. Józef Juźków, bratanek ks. stryja Władysława Jóźków. Po Mszy św., w której uczestniczyło około 100 osób (w zjeździe brało udział około 90), udaliśmy się na cmentarz parafialny w Czernicy, gdzie obaj księża z naszej rodziny odprawili nabożeństwo żałobne za zmarłych z naszej rodziny, oraz pierwszych osadników wojskowych z 29 pp z Jeleniej Góry, którzy byli powojennymi pionierami w Dłużewie-Czernicy. Do godz. 1500 był czas wolny, następnie udaliśmy się do Sokołowca (10 km od Czernicy) na biesiadę. Po obiedzie, z uwagi na dużą liczbę młodych ludzi, urodzonych po 1945 roku (niektórzy z nich pierwszy raz uczestniczyli w Zjeździe Rodziny Jóźków), nastąpiła prezentacja Rodziny. Najstarsza osoba na Zjeździe to Mikołaj Jóźków – lat 89, brat księdza Władysława, a najmłodsza „osóbka” to kilkumiesięczna prawnuczka Mikołaja Jóźków. Potrawy przygotowali: córka Elżbiety i Jana Jóźków, Małgorzata i córka Elżbiety i Darka, Kinga; wszyscy są mieszkańcami Czernicy, Małgorzata i Kinga to uczennice Technikum Gastronomicznego w Jeleniej Górze. Jak z tej opowieści wynika atmosfera była rodzinna, zabawa przy muzyce trwała do północy, a dla niektórych, zwłaszcza młodych, jeszcze dłużej.
Siódmy Zjazd Rodziny Jóźków – Juźków odbędzie się w 2012 r. w Ciepielowicach (opolskie), a organizatorami będą Wiesław i Tadeusz (junior – 1953) Jóźków; właśnie jego ojciec służył w 29 pp w Jeleniej Górze.
Ks. prałat Władysław Jóźków, urodzony w 1933 r. w Chorostkowie, do Dłużewa-Czernicy przyjechał z Chorostkowa w 1946 r. wraz z rodzicami i bratem Mikołajem, brat Władysława – Piotr, ojciec ks. Józefa do marca 1947 r. służył jeszcze w wojsku. Ks. Władysław święcenia kapłańskie przyjął w maju 1958 r. we Wrocławiu, a Mszę Prymicyjną odprawił w Czernicy w czerwcu 1958 r.
Ks. kanonik Józef Juźków, ur. w 1951 roku już w Czernicy, studia teologiczne rozpoczął w 1962 r. we Wrocławiu; zostały one przerwane służbą wojskową, po jej odbyciu powrócił do seminarium we Wrocławiu, święcenia kapłańskie przyjął we Wrocławiu w 1971 roku.

Wszystkie informacje przesyłane przez p. Tadeusza są niezwykle cenne, ale świadczą one przede wszystkim o Jego niezwykłej pamięci i staranności w odtwarzaniu losów Rodziny Jóźków – Juźków. Gratulujemy!
Materiał opracowała Anna Stengl

*    Na początku tekstu Pana Tadeusza Jóźków w CL 4/09 na s. 23 omyłkowo pominięto Jego nazwisko jako autora. Bardzo przepraszamy!