Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

CHOCIMIERZ


Miasteczko w pow. t?umackim, wojew. stanis?awowskim, nad potokiem Chocimirka. Po?o?one na granicy Pokucia, 14 km na p?d.wsch. od T?umacza. Chocimierz by? gniazdem rodowym Chocimirskich, którzy osiedli tu w XV w. i od nazwy miejscowo?ci wzi?li swe nazwisko. W ich r?kach Chocimierz znajdowa? si? jeszcze w XVII w. W 1620 r. Wojciech Chocimirski, dworzanin i rotmistrz królewski, ufundowa? parafi? rzym.kat. Jego wnuk Jan wchodzi? w 1645 r. w sk?ad poselstwa wys?anego do Pary?a przez W?adys?awa IV po Mari? Ludwik?.