Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

PODWOŁOCZYSKA

Położenie. Miasteczko w pow. skałackim, wojew. tarnopolskim, położone nad granicznym Zbruczem (po jego drugiej, rosyjskiej stronie, znajduje się miasto Wołoczyska), na wys. 276 m npm. Graniczna stacja kolejowa, w odległości 192 km od Lwowa i 50 km od Tarnopola. W okresie międzywojennym liczyło ok. 6000 mieszkańców, w tym 1450 Polaków, 550 Rusinów i 4000 Żydów. Parafia rzym.kat na miejscu.

Historia. W 1857 r. Podwołoczyska były jeszcze przysiółkiem wsi Staromiejszczyzna i należały do dóbr rodziny Rzyszczewskich. Po wybudowaniu linii kolejowej z Tarnopola do Wołoczysk, decyzją Sejmu galicyjskiego, przy stacji granicznej utworzone zostało miasto Podwołoczyska, powstałe z ww. przysiółka oraz osady Zagrobelna. Miasteczko miało charakter handlowy i było głównym rynkiem zbytu zboża z sąsiednich guberni rosyjskich. Handel po obu stronach granicy znajdował się głównie w rękach kupców żydowskich. Podwołoczyska rozbudowywały się szybko; na terenach przyległych do do dworca kolejowego pobudowano hotele dla przyjeżdżających tu przedstawicieli zagranicznych firm handlowych: szwajcarskich, francuskich, angielskich i niemieckich.

W latach 1881–85 były w Podwołoczyskach dwie fabryki aluminium i dwie cegielnie. Parafia rzym.kat. powstała po 1879 r. Kościół parafialny pw. św. Zofii wybudowany został ze składek społecznych.

Czasy obecne. Podwołoczyska są z powrotem siedzibą parafii rzym.kat., której ośrodkiem jest tymczasowa kaplica pw. św. Zofii. Tutejszy proboszcz obsługuje kilka okolicznych miejscowości.