Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

KORNAŁOWICE

Wieś w powiecie samborskim, wojew. lwowskim; 12 km na płn.wsch. od Sambora. Leży nad Dniestrem, na wys. 313 m npm. Parafia rzym.kat. w Dublanach, gr.kat. w Hordyni. W 1. poł. XVI w. wieś dzielili między sobą Bilińscy i Zeliborscy, w 2. poł stulecia Zeliborscy i Tustanowscy. W XIX w. była w całości własnością rodziny Sozańskich. Na pocz. XX w. Feliks M. Sozański, poseł na Sejm Krajowy, wybudował we wsi kaplicę pw. NP Marii. Zaprowadził także hodowlę koni rasowych. Cały swój majątek, złożony z Kornałowic i okolicznych wsi, zapisał młodszemu bratu Stanisławowi, który w 1927 r. podarował rodzinne dobra Polskiej Akademii Umiejętności. Dochód z majątku miał w 75% przypadać PAU, a pozostała część być dzielona między Kurię Arcybiskupią krakowską (na cele konserwatorskie) oraz Bazylikę Mariacką w Krakowie (na te same cele). W 1934 r. darowizna ta została zatwierdzona dekretem prez. I. Mościckiego. W 2. poł. XIX w. na terenie wsi była cegielnia, gorzelnia i młyn wodny.