Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

MARIAMPOL

Położenie. Miasteczko w powiecie i wojew. stanisławowskim, oddalone 18 km na płd. wsch. od Stanisławowa i 15 km na płd. wsch. od Halicza. Położone nad Dniestrem, przecięte potokiem Zabłocie (zwanym w dalszym biegu potokiem Zgniłym, dopływem Dniestru). Parafie obu obrządków w miejscu. W XIX w. w okolicy Mariampola uprawiano tytoń, eksploatowano też pobliskie złoża krzemienia i alabastru.

Historia. Z wczesnego okresu dziejów Mariampola wiadomo tylko, że przez długi czas należał do parafii rzym.kat. w Delejowie (ufundowanej w 1401 r. przez Jana Rolę). W 2. połowie XVII w. należał do Stanisława Jana Jabłonowskiego h. Prus III, kasztelana krakowskiego
i hetmana wielkiego koronnego. Wybudował on w Mariampolu zamek, który należał do łańcucha fortec rozmieszczonych wzdłuż Dniestru i broniących kraj od południowego wschodu. Miejscem stałego zamieszkania właścicieli stał się Mariampol dopiero za czasów Jana Kajetana Jabłonowskiego w XVIII w. Przebudował on zamek, nadając mu charakter rezydencji pałacowej. Ufundował także oo. kapucynom klasztor i kościół, w którym został pochowany. Ostatnim dziedzicem z rodu Jabłonowskich był Karol (zmarły w 1864 r.). Po Jabłonowskich pozostał w Mariampolu kościół parafialny pw. Trójcy św., wzniesiony po przeniesieniu tu parafii, konsekrowany w 1825 r., oraz fundacje dobroczynne, prowadzone przez ss. miłosierdzia (zakład dla sierot, zakład dla ubogich chorych). Sierociniec mieścił się w zabudowaniach powstałych po zlikwidowaniu w 1. połowie XIX w. klasztoru kapucynów. Około 1880 r. Mariampol został nabył Franciszek Torosiewicz dla swej córki Marii, która poślubiła Mariana Błażowskiego. W początkach XX w. Błażowscy sprzedali dobra mariampolskie i ostatecznie zostały one rozparcelowane. Pałac, opuszczony już w 1. poł. XIX w., służył do celów gospodarczych i popadał w ruinę. Spalony podczas I wojny światowej został w okresie międzywojennym rozebrany do fundamentów.